DÉVAI GYÖRGY

 
 

 

publikációs tevékenységének összesített adatai

 

 

Megjelent szakmai közlemények száma: 182

Folyóiratokban: 128

            ebből     külföldi kiadványokban: 15

                          hazai kiadványokban idegen nyelven: 18

                          hazai kiadványokban magyar nyelven: 95

Cikkgyűjteményekben: 47

            ebből     külföldi kiadványokban: 10

                          hazai kiadványokban idegen nyelven: 10

                          hazai kiadványokban magyar nyelven: 27

Könyvfejezetekként: 7

            ebből     külföldi kiadványokban: 0

                          hazai kiadványokban idegen nyelven: 1

                          hazai kiadványokban magyar nyelven: 6

 

Referált szakmai publikációk száma: 99

            Folyóiratokban: 79

            Gyűjteményes kötetekben és könyvekben: 20

 

Nem referált szakmai publikációk száma: 83

            Folyóiratokban: 49

            Gyűjteményes kötetekben és könyvekben: 34

 

Összesített impakt faktor: 9,268 (SCI Journal Citation Report - 2002 Science Edition adatbázisa alapján)

 

 

Ismeretterjesztő szakmai közlemények száma (folyóiratokban és cikkgyűjteményekben): 3

 

Egyéb szakmai közlemények száma (folyóiratokban, cikkgyűjteményekben és könyvekben): 12

 

Tanulmánykötet-szerkesztések: 14

 

Tankönyvek, tankönyvfejezetek és oktatási segédanyagok: 7

 

Egyéb szakmai kiadványok: 8

 

Recenziók: 5

 

Szakmaspecifikus alkotások: 13

            ebből   adatfeldolgozási programok: 5

                        adatfeldolgozási programismertetők: 3

                        adatlapok és kitöltési útmutatók: 2

                        állásfoglalások és javaslatok: 3

 

DÉVAI GYÖRGY IRODALOMJEGYZÉKE

(típusok szerinti bontásban, a megjelenés időrendjében,

azon belül a társszerzők szerinti ábécé sorrendben)

 

Referált folyóiratokban megjelent szakmai publikációk

DÉVAI GY. 1962: Új faj a hazai szitakötő faunában (Aeschna viridis Eversm.). -  Folia ent. hung., Ser. nov. XV: 503-508.

DÉVAI, GY. 1972: Hydrobiologische Untersuchungen an den Binnengewässern in der Umgebung von Debrecen. - Arch. Hydrobiol. 70/2: 206-229.

DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. 1973: Ein Modellsystem zur Untersuchung des Sauerstoff-Kohlen-dioxydhaushalts. - Fortschritte der Wasserchemie 15: 93-98.

DÉVAI, GY. - MOLDOVÁN, J. 1983: An attempt to trace eutrophication in a shallow lake (Balaton, Hungary) using chironomids. - Hydrobiologia 103: 169-175.

DÉVAI, GY. - WÜLKER, W. - SCHOLL, A. 1983: Revision der Gattung Chironomus Meigen (Diptera). IX. C. balatonicus sp.n. aus dem Flachsee Balaton (Ungarn). - Acta zool. hung. XXIX/4: 357-374.

DÉVAI GY. - CZÉGÉNY I. - DÉVAI I. - HEIM CS. - MOLDOVÁN J. - PRECZNER ZS.    1984: Balatoni és zalai üledékek ökológiai hatásvizsgálata az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) példáján. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 1: 3-183, 1-7 tábl., 1-59 ábra.

DÉVAI, I. - HEIM, CS. - WITTNER, I. - DÉVAI, GY. - DINYA, Z. - HARANGI, J. -SZÖŐR, GY. - MÁTÉ, F. 1984: Detection of elementary sulphur in freshwater sediments. - Envir. Pollut., Ser. B 8/2: 155-160.

WÜLKER, W. - LŐRINCZ, G. - DÉVAI, GY. 1984: A new computerized method for deducing phylogenetic trees from chromosome inversion data. - Z. f. zool. Systematik u. Evolutionsforschung 22/2: 86-91.

DÉVAI, I. - DÉVAI, GY. - WITTNER, I. 1985: New aspects of the sulphur cycle - with special reference to shallow waters. - Arch. Hydrobiol., Suppl. 70/4: 534-579.

DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. 1986: Vorschlag für ein neues Verfahren zur Umweltbeurteilung aufgrund von Rasterkarten zur Verbreitung der Libellen. - Libellula 5/3-4: 1-17.

DÉVAI, GY. 1988: Emergence patterns of chironomids in Keszthely-basin of Lake Balaton (Hungary) (Diptera, Chironomidae). - Spixiana, Suppl. 14: 201-211.

DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. - WÜLKER, W. 1989: Standardization of chromosome arms B, C and D in Chironomus (Diptera: Chironomidae). - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 2: 79-92, pl.

WÜLKER, W. - DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. 1989: Computer assisted studies of chromosome evolution in the genus Chironomus (Dipt.). Comparative and integrated analysis of chromosome arms A, E and F. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 2: 373-387.

DÉVAI, GY. 1990: Ecological background and importance of the change of chironomid fauna (Diptera: Chironomidae) in shallow Lake Balaton. - Hydrobiologia 191: 189-198.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - FELFÖLDY L. - WITTNER I. 1992: A vízminőség fogalomrendszerének egy átfogó koncepciója. 3. rész: Az ökológiai vízminőség jellemzésének lehetőségei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4: 49-185.

DÉVAI GY. - JUHÁSZ-NAGY P. - DÉVAI I. 1992: A vízminőség fogalomrendszerének egy átfogó koncepciója. 1. rész: A tudománytörténeti háttér és az elvi alapok. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4: 13-28.

DÉVAI GY. - JUHÁSZ-NAGY P. - DÉVAI I. 1992: A vízminőség fogalomrendszerének egy átfogó koncepciója. 2. rész: A hidrobiológia és a biológiai vízminőség fogalomkörének értelmezése. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4: 29-47.

DÉVAI, GY. 1993: Production studies on the larvae of Chironomus balatonicus. - Abstracta bot. 17/1-2: 261-265.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - CZÉGÉNY I. - HARMAN B. - WITTNER I. 1993: A bioindikáció értelmezési lehetőségeinek vizsgálata különböző terheltségű északkelet-magyarországi víztereknél. - Hidrol. Közl. 73/4: 202-211.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - TÓTHMÉRÉSZ B. - MISKOLCZI M. 1993: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötők (Odonata) példáján. 1. rész: Általános alapelvek. - Studia odonatol. hung. 1: 9-19.

DÉVAI GY. - KÁTAI J. - MISKOLCZI M. 1993: Az ET 56 UTM hálónégyzetben végzett odonatológiai felmérések faunisztikai eredményei. 1. rész: Előzmények. - Studia odonatol. hung. 1: 33-45.

DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. 1993: Die Ergebnisse der Libellenerfassung in einem UTM-Rasterquadrat in Ungarn (ET 56, NO-Ungarn, 1989). - Libellula 12/3-4: 103-118

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1993: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben 1981-1985 között végzett szitakötőgyűjtések (Odonata) faunisztikai eredményei. - Studia odonatol. hung. 1: 21-32.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - KERTÉSZ GY. 1993: Program az 1987. december 31-ig végzett magyarországi szitakötőgyűjtések (Insecta: Odonata) korábban még nem közölt imágóadatainak összegyűjtésére, feldolgozására és megjelentetésére. - Studia odonatol. hung. 1: 47-52.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - PÁLOSI G. - DÉVAI I. - HARANGI J. 1994: A magyarországi szitakötő-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt előfordulási adatainak bemutatása UTM hálótérképeken. - Studia odonatol. hung. 2: 5-100.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - WITTNER I. 1996: A kénciklus új modellje. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6: 55-78.

BORHIDI, A. - TARDY, J. - DÉVAI, GY. - FEKETE, G. - KERÉNYI, A. - VARGA, Z. 1996: Priorities of the Hungarian national policy in nature preservation. In: Environmental problems and possible solutions in the Carpathian Basin. - Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Series XXVIII(1994): 7-46.

DÉVAI, I. - DELAUNE, R.D. - DÉVAI, GY. 1996: Effect of different drying tubes on the reduced sulfur gas content of the sweep air. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6: 25-34.

DÉVAI, I. - DELAUNE, R.D. - PRÉCSÉNYI, I. - DÉVAI, GY. 1996: Relationship between the quality and elemental sulfur content of sediments in shallow waters. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6: 121-136.

DÉVAI I. - DÉVAI GY. - WITTNER I. 1996: Biogeokémiai folyamatok a sekély vizek kénforgalmában. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6: 79-97.

DÉVAI I. - HARMAN B. - DÉVAI GY. - FÜRJESI K. 1996: Különböző típusú magyarországi vízterek üledékének elemi kén tartalma. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6: 99-120.

DÉVAI GY. 1997: Javaslat a szitakötők (Odonata) imágóinak mennyiségi felmérésére. - Studia odonatol. hung. 3: 21-33.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1997: A Tiszabercel és Gávavencsellő közötti Tisza-hullámtér ökológiai állapotfelmérése és minősítése a szitakötő-fauna (Odonata) alapján. - Studia odonatol. hung. 3: 63-81.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - TÓTHMÉRÉSZ B. - MISKOLCZI M. 1997: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötők (Odonata) példáján. 2. rész: Az alapreferenciák gyűjtése és értékelése. - Studia odonatol. hung. 3: 5-20.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - KÁTAI J. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellő közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 3: 49-61.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - TÓTH S. 1997: Egységesítési javaslat a névhasználatra és az UTM rendszerű kódolásra a biotikai adatok lelőhelyeinél. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 8: 13-42.

BÁNKUTI K. - DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1997: Exuviumadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellő közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 3: 43-47.

MISKOLCZI M. - DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - BAJZA Á. 1997: A magyarországi helységek kódjegyzéke az UTM rendszerű, 10x10 km beosztású hálótérkép szerint. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 8: 43-194.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1998: Adatok a Tisza-Bodrog-köze szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 5-10.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1998: Előzetes adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 53-63.

DÉVAI GY. - MÜLLER Z. 1998: A Tiszabercel és Gávavencsellő közötti Tisza-hullámtér természeti állapotának jellemzése és környezetminőségi értékelése. - Studia odonatol. hung. 4: 83-97.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - OLAJOS P. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 73-82.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - OLAJOS P. 1998: Biodiverzitás-monitorozás szitakötőkkel (Odonata). - Hidrol. Közl. 78/5-6: 369-371.

DÉVAI GY. - SZILÁGYI G. - KISS B. - OLAJOS P. 1998: Javaslat a lelőhelynevek egységesítésére a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). - Studia odonatol. hung. 4: 99-110.

ENNOLA, K. - SARVALA, J. - DÉVAI, G. 1998: Modelling zooplankton population dynamics with the extended Kalman filtering technique. - Ecol. Model. 110: 135-149.

NAGY S. - DÉVAI GY. - TÓTH A. - KISS B. - OLAJOS P. - JUHÁSZ P. - GRIGORSZKY I. - MISKOLCZI M. 1998: Aqualex: új mintavételi eszköz és módszer a hínár- és mocsári növényzettel borított víztestek makroszervezeteinek mennyiségi vizsgálatára. - Hidrol. Közl. 78/5-6: 377-378.

TÓTH A. - BRAUN M. - DÉVAI GY. - NAGY S. 1998: A Nagy-morotva rakamazi szakaszának üledékminősége. - Hidrol. Közl. 78/5-6: 369-371.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1999: Adatok az Ölyvös szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 5: 5-13.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1999: Tényfeltárás és előrejelzés az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötő-faunájáról (Insecta: Odonata). - Studia odonatol. hung. 5: 47-65.

DÉVAI GY. - VÉGVÁRI P. - NAGY S. - BANCSI I. - MÜLLER Z. - CSABAI Z. - BÁRDOSI E. - GŐRI SZ. - GRIGORSZKY I. - GYŐRINÉ MOLNÁR B. - JUHÁSZ P. - KASZÁNÉ KISS M. - KELEMENNÉ SZILÁGYI E. - KISS B. - KOVÁCS P. - MACALIK K. - MÓRA A. - OLAJOS P. - PISKOLCZI M. - TESZÁRNÉ NAGY M. - TÓTH A. - TURCSÁNYI I. - ZSUGA K. 1999: A Boroszló-kerti-Holt-Tisza ökológiai vízminősége. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 10/1: 13-216.

DÉVAI, I. - DELAUNE, R.D. - DÉVAI, G. - PATRICK, W.H., Jr. - CZÉGÉNY, I. 1999: Phosphine production potential of various wastewater and sewage sludge sources. - Anal. Lett. 32/7: 1447-1457.

DÉVAI, I. - DELAUNE, R.D. - PATRICK, W.H., Jr. - DÉVAI, GY. 1999: Emission of volatile reduced sulfur compounds from natural and anthropogenic sources. - Hidrol. Közl. 79/6: 381-382.

GRIGORSZKY I. -  BORICS G. -  NAGY S. - VASAS G. - PADISÁK J. - VARGA S. - M-HAMVAS M. - MOLNÁR E. - DÉVAI GY. - BORBÉLY GY. 1999: Adatok Magyarország Dinophyta fajainak ismeretéhez I. Módszertani fejezet I. - Hidrol. Közl. 79/6: 348-350.

WITTNER I. - DÉVAI I. - DÉVAI GY. 1999: A bakteriális kénforgalom vizsgálata a Balatonban és a Kis-Balatonban. - Hidrol.Közl. 79/6: 345-347.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötő-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. - Studia odonatol. hung. 6: 5-19.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 2000: A szitakötőkkel (Odonata) végzett közösségszintű biodiverzitás-monitorozás eredményei a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). - Studia odonatol. hung. 6: 27-54.

BÁNKUTI K. - DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötő-faunájához (Odonata) az exuviumok felmérése alapján. - Studia odonatol. hung. 6: 21-25.

BÁRDOSI E. - NAGY S. - DÉVAI GY. - GRIGORSZKY I. - KISS B. - VÉGVÁRI P. - BANCSI I. 2000: Az oxigénviszonyok változatossága holtmedrek példáján. - Hidrol. Közl. 80/5-6: 275-277.

CZÉGÉNY I. - DÉVAI GY. - NAGY S. 2000: A vízi üledékek kénforgalmának domináns folyamatai. - Hidrol. Közl. 80/5-6: 295-296.

GRIGORSZKY I. - BORICS G. - PADISÁK J. - KISS K.T. - BORBÉLY GY. - DÉVAI GY. - NAGY S. - KISS B. - MÜLLER Z. - BÁRDOSI E. - IVÁNYI E. - PÓR G. - SÁRA Z. 2000: A PEG-modell (Plankton Ecological Group) alkalmazhatóságának vizsgálata a Kecskés-zugi Holt-Körösön. - Hidrol. Közl. 80/5-6: 300-302.

KISS B. - MÜLLER Z. - TÓTH A. - MÓRA A. - DÉVAI GY. - NAGY S. - GRIGORSZKY I. 2000: Vízi- és vízfelszíni-poloska (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha) és szitakötő (Odonata) fajegyüttesek mennyiségi vizsgálata Tisza-menti holtmedrek növényállományaiban. - Hidrol. Közl. 80/5-6: 398-400.

MÜLLER Z. - DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - KISS B. - TÓTH A. - NAGY S. - GRIGORSZKY I. - JAKAB T. 2000: A szitakötők, mint az élőhelyi heterogenitás indikátorainak vizsgálata a Tisza-hullámtér Tiszabercel és Gávavencsellő közötti szakaszán. - Hidrol. Közl. 80/5-6: 373-376.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 2001: Alapvetés a szitakötőkkel (Insecta: Odonata) végzett hosszú távú biodiverzitás-monitorozáshoz a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). - Studia odonatol. hung. 7: 13-37.

CSABAI Z. - MÓRA A. - MÜLLER Z. - DÉVAI GY. 2001: Az Aqualex mintavételi hatékonyságának elemzése. - Hidrol. Közl. 81/5-6: 337-338.

JAKAB T. - MÜLLER Z. - DÉVAI GY. 2001: A Tisza-tó és környéke szitakötő-faunájának (Odonata) chorológiai elemzése. - Hidrol. Közl. 81/5-6: 380-382.

KISS B. - LENGYEL SZ. - MÜLLER Z. - JUHÁSZ P. - OLAJOS P. - SZÁLLASSY N. - DÉVAI GY. - GRIGORSZKY I. 2001: A Kiskunsági Nemzeti Park szikes víztereiben élő vízi makroszervezetek mennyiségi vizsgálata (Hirudinea, Gastropoda, Odonata és Heteroptera). - Hidrol. Közl. 81/5-6: 385-388.

MÜLLER Z. - KISS B. - HORVÁTH R. - CSABAI Z. - SZÁLLASSY N. - MÓRA A. - BÁRDOSI E. - DÉVAI GY. 2001: Makroszkópikus gerinctelenek mennyiségi viszonyai a Tisza-tó apotai térségének hínár- és mocsárinövény-állományaiban. - Hidrol. Közl. 81/5-6: 423-425.

NAGY, S. - DÉVAI, GY. - DELAUNE, R.D. - DÉVAI, I. - KISS, B. - GRIGORSZKY,I. 2001: Aqualex: sampling device for quantitative collection of macroscopic organisms in densely vegetated emergent and/or submerged aquatic environments. - Studia odonatol. hung. 7: 5-11.

NAGY S. - DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - GRIGORSZKY I. - BÁRDOSI E. 2001: Populációdinamikai változások elemzése napi mintavételek alapján a kerekesférgeknél, a Keratella cochlearis példáján. - Hidrol. Közl. 81/5-6: 426-428.

SZABÓ A. - DÉVAI GY. - TÓTHMÉRÉSZ B. - HORVÁTH L. - TEVANNÉ BARTALIS É. 2001: A Duna vízminőségének alakulása a komáromi keresztszelvényben. - Hidrol. Közl. 81/5-6: 465-467.

SZÁLLASSY N. - BÁRDOSI E. - SZABÓ D.Z. - DÉVAI GY. 2001: Fluktuáló aszimmetria és párzási siker párzó és nem párzó Ischnura elegans (Odonata: Coenagrionidae) hímeknél. - Hidrol. Közl. 81/5-6: 514-516.

DÉVAI GY. - MÓRA A. 2002: Jegyzék a magyarországi árvaszúnyog-faunáról (Diptera: Chironomidae): eredmények és tanulságok. - Hidrol. Közl. 82/I-XII: 18-20.

DÉVAI GY. - BERCZIK Á. - BÍRÓ P. - GALLÉ L. - GULYÁS P. - BANCSI I. 2002: A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya Tiszai Tudományos Bizottságának helyzetelemzése és állásfoglalása. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 11/2: 11-22.

BÁRDOSI E. - SZÁLLASSY N. - MÜLLER Z. - NAGY S. - DÉVAI GY. 2002: Az Ischnura elegans (Odonata: Zygoptera) lárváinak növekedési sajátosságai a Kelemen-széken. - Hidrol. Közl. 82/I-XII: 15-17.

JAKAB, T. - MÜLLER, Z. - DÉVAI, GY. - TÓTHMÉRÉSZ, B. 2002: Dragonfly assemblages of a shallow lake type reservoir (Tisza-tó, Hungary) and its surroundings. - Acta zool. hung. 48/3: 161-171.

MÓRA A. - KISS B. - CSABAI Z. - HORVÁTH R. - DÉVAI GY. 2002: Tegzeslárvák (Trichoptera) térbeli előfordulási viszonyai Tisza menti holtmedrek különböző növényállományaiban. - Hidrol. Közl. 82/I-XII: 83-85.

SZÁLLASSY N. - BÁRDOSI E. - SZABÓ D.Z. - SZÉP T. - DÉVAI GY. 2002: Fluktuáló aszimmetria, túlélés és párzási siker az Orthetrum coerulescens (Odonata: Libellulidae) hímeknél. - Hidrol. Közl. 82/I-XII: 125-127.

MÜLLER, Z. - JAKAB, T. - TÓTH, A. - DÉVAI, GY. - SZÁLLASSY, N. - KISS, B. - HORVÁTH, R. 2003: Effect of sports fisherman activities on dragonfly assemblages on a Hungarian river floodplain. - Biodivers. Conserv. 12: 167-179.

SZÁLLASSY, N. - BÁRDOSI, E. - SZABÓ, Z.D. - SZÉP, T. - DÉVAI, G. 2003: Fluctuating asymmetry, survival and mating success in male Libellula fulva Müller (Anisoptera: Libellulidae). - Odonatologica 32/2: 143-151.

 

 

Referált gyűjteményes kötetekben megjelent szakmai publikációk

DÉVAI, GY. - KOLLÁR, GY. - LAKATOS, GY. 1979: Water quality deterioration and restoration in pond 'Sóstó' (NE-Hungary). - Symp. biol. hung. 19: 113-120.

DÉVAI, GY. 1980: Vorstudien zur Bedeutung der sedimentbewohnenden Zuckmücken im Stoffhaushalt des Balatonsees (Ungarn). In: MURRAY, D.A. (edit.): Chironomidae - ecology, systematics, cytology and physiology. Proceedings of the 7th International Symposium on Chironomidae, Dublin, August 1979. - Pergamon Press, Oxford - New York - Toronto - Sydney - Paris - Frankfurt, p. 269-273.

DÉVAI, GY. - KÁTAI, J. 1981: The Odonata fauna of the Hortobágy National Park. In: MAHUNKA, S. (edit.): The fauna of the Hortobágy National Park I. - Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 43-46.

DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. - WITTNER, I. 1991: Recent results on the state of water quality in the "Bátorligeti-láp" Nature Reserve. In: MAHUNKA, S. (edit): The Bátorliget Nature Reserves - after forty years. Vol. 1. - Studia Naturalia 1: 41-48.

DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. 1991: The dragonfly (Odonata) fauna of Bátorliget, its chorological analysis and evaluation considering nature conservation. In: MAHUNKA, S. (edit.): The Bátorliget Nature Reserves - after forty years. Vol. 1. - Studia Naturalia 1: 279-293.

DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. - CZÉGÉNY, I. -  HARMAN, B. -  WITTNER, I.  -  FÜRJESI, K. 1992: Untersuchung der Erklärungsmöglichkeiten von Bioindikation bei verschiedenartig belasteten nordostungarischen Wasserräumen. - GSF-Bericht 4/92: 51-61.

DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. 1994: Konzentration chlorierter Kohlenwasserstoffe im Balaton und seinem Zufluss Zala. In: HEINISCH, E. - KETTRUP, A. - WENZEL-KLEIN, S. (hrsg.): Schadstoffatlas Osteuropa. Ökologisch-chemische und ökotoxikologische Fallstudien über organische Spurenstoffe und Schwermetalle in Ost-Mitteleuropa. -  ecomed verlagsgesellschaft AG und Co. KG, Landsberg, p. 174-179.

DÉVAI, GY.  -  DÉVAI, I.  -  CZÉGÉNY, I.  - HARMAN, B. - WITTNER, I. - FÜRJESI, K. 1994: Untersuchungen zur Bioindikation verschieden belasteter nordostungarischer Wasserräume. In: HEINISCH, E. - KETTRUP, A. - WENZEL-KLEIN, S. (hrsg.): Schadstoffatlas Osteuropa. Ökologisch-chemische und ökotoxikologische Fallstudien über organische Spurenstoffe und Schwermetalle in Ost-Mitteleuropa. - ecomed verlagsgesellschaft AG und Co. KG, Landsberg, p. 180-186.

DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. 1996: The dragonfly (Odonata) fauna of the Bükk National Park and its surroundings. In: MAHUNKA, S. (edit.): The fauna of the Bükk National Park. Vol. II. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 75-94.

DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. 1999: The dragonfly (Odonata) fauna of the Aggtelek National Park and its surroundings. In: MAHUNKA, S. (edit.): The fauna of the Aggtelek National Park. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 61-82.

BRAUN, M. - TÓTH, A. - ALAPI, K. - DÉVAI, GY. - LAKATOS, GY. - POSTA, J. - SZALÓKI, I. (2000): 3.5. Environmental history of oxbow ponds: a sediment geochemical study of Marót-zugi-Holt-Tisza, NE-Hungary. - In: GALLÉ, L. - KÖRMÖCZI, L. (edit.): Ecology of river valleys. - TISCIA Monogr. Ser., Szeged, p. 133-138.

GŐRI, SZ. - ARADI, CS. - DÉVAI, GY. - NAGY, S. 2000: 2.1. Principles and methodology of integrated categorisation of water bodies and wetlands demonstrated on backwaters. - In: GALLÉ, L. - KÖRMÖCZI, L. (edit.): Ecology of river valleys. - TISCIA Monogr. Ser., Szeged, p. 91-97.

GRIGORSZKY, I. - NAGY, S. - KRIENITZ, L. - KISS, K.T. - M. HAMVAS, M. - TÓTH, A. - BORICS, G. - MÁTHÉ, CS. - KISS, B. - BORBÉLY, GY. - DÉVAI, GY. - PADISÁK, J. 2000: Seasonal succession of phytoplankton in a small oligotrophic oxbow and some consideration to the PEG model. - Verh. int. Verein. theor. angew. Limnol. 27: 152-156.

NAGY, S. - DÉVAI, GY. - GRIGORSZKY, I. - KISS, B. - TÓTH, A. 2000: Characteristic features of tropical fry culture, from the point of view of applied limnology. - Verh. int. Verein. theor. angew. Limnol. 27: 206-208.

TÓTH, A. - KISS, B. - DÉVAI, G. - NAGY, S. - BANCSI, I. - GRIGORSZKY, I. - JUHÁSZ, P. - TESZÁR-NAGY, M. - ZSUGA, K. 2000: Importance of the metaphytic life form in wetlands: an improved sampling technique. - Verh. int. Verein. theor. angew. Limnol. 27: 1699-1702.

DÉVAI GY. 2001: A természeti és a társadalmi környezet kölcsönhatása az ökológus nézőpontjából. In: BŐHM A. - SZABÓ M. (szerk.): Vizes élőhelyek: a természeti és a társadalmi környezet kapcsolata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. - ELTE-TTK & SZIE-KGI & KöM-TvH, Budapest, p. 139-167.

DÉVAI GY. - NAGY S. - WITTNER I. - ARADI CS. - CSABAI Z. - TÓTH A. 2001: A vízi és a vizes élőhelyek sajátosságai és tipológiája. In: BŐHM A. - SZABÓ M. (szerk.): Vizes élőhelyek: a természeti és a társadalmi környezet kapcsolata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. - ELTE-TTK & SZIE-KGI & KöM-TvH, Budapest, p. 11-74.

DÉVAI GY. - ARADI CS. - WITTNER I. - OLAJOS P. - GŐRI SZ. - NAGY S. 2001: Javaslat a Tiszai-Alföld vízi és vizes élőhelyeinek állapotértékelésére a holt medrek példáján. In: BORHIDI A. - BOTTA-DUKÁT Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón III. Diverzitás, konzerváció, szukcesszió, regeneráció. - Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. 183-205.

KISS, B. - TÓTH, A. - DÉVAI, GY. - NAGY, S. - MÜLLER, Z. - CSABAI, Z. - GRIGORSZKY, I. 2001: Metaphytic macrofaunal biomass in an oxbow lake on the Tisza River, Hungary. In: FIELD, R. - WARREN, R.J. - OKARMA, H. - SIEVERT, P.R. (edit.): Wildlife, land, and people: priorities for the 21st century. Proceedings of the Second International Wildlife Management Congress. - The Wildlife Society, Bethesda, p. 327-330.

MÜLLER, Z. - DÉVAI, GY. - MISKOLCZI, M. - KISS, B. - TÓTH, A. - NAGY, S. - GRIGORSZKY, I. - JAKAB, T. 2001: Dragonflies as habitat indicators in Hungarian floodplain wetlands. In: FIELD, R. - WARREN, R.J. - OKARMA, H. - SIEVERT, P.R. (edit.): Wildlife, land, and people: priorities for the 21st century. Proceedings of the Second International Wildlife Management Congress. - The Wildlife Society, Bethesda, p. 322-326.

 

Nem referált folyóiratokban megjelent szakmai publikációk

DÉVAI GY. - VARGA Z. 1963: Adatok a Zempléni-hegység szitakötő-(Odonata-) faunájának ismeretéhez. Acta biol. debrecina II: 3-9.

DÉVAI, GY. 1968: Libellen-(Odonata-)Fauna der toten Flussarme der Bodrog bei Sárospatak. Teil I. - Acta biol. debrecina VI: 23-32.

DÉVAI GY. - FINTHA I. 1968: Adatok a Szatmár-beregi síkság biogeográfiájához. I. rész. A Szamos-zátonyok, -palajok és -teraszok benépesedése növényekkel. - Acta biol. debrecina VI: 33-51.

BENEDEK P. - DÉVAI GY. - DÉVAI I. 1969: Adatok a Nyírség és a Szatmár-beregi síkság szitakötő-(Odonata-)faunájához. - A nyíregyházi Jósa András Múzeum XI. (1968. évi) Évkönyve: 263-271.

DÉVAI, GY. 1971: Die Libellen-(Odonata-)Fauna der toten Flussarme der Bodrog bei Sárospatak. Teil II. - Acta biol. debrecina VII-VIII(1969-1970): 153-160.

DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. - HORVÁTH, K. - BANCSI, I. - TÓTH, M. 1971: Angaben zur Kenntnis der hydrobiologischen Verhältnisse des toten Flussarmes der Bodrog bei Sárospatak. I. Vorstudien zur Bestimmung der Eigentümlichkeiten des Sauerstoff- und Kohlendioxydhaushalts im Altwasser. - Acta biol. debrecina VII-VIII(1969-1970): 210-222.

BENEDEK P. - MANNINGER S. - DÉVAI GY. 1971: Lucerna és vöröshere megporzási kísérletek háziméhekkel. - Növénytermelés 20/2: 145-156.

SZABÓ J. - DÉVAI GY. - DÉVAI I. - HORVÁTH K. - BANCSI I. - TÓTH M. 1971: Hidrobiológiai vizsgálatok a Bükk és a Zempléni-hegység vizeiben (I. rész). - Acta biol. debrecina VII-VIII(1969-1970): 223-243.

DÉVAI, GY. 1972: Die Libellen-(Odonata-)Fauna der toten Flussarme der Bodrog bei Sárospatak. Teil III. - Acta biol. debrecina IX(1971): 159-175.

BENEDEK P. - MARTINOVICH V. - DÉVAI GY. 1972: Megporzási kísérletek háziméhekkel almagyümölcsösökben. - Kertgazdaság 4/4: 51-58.

DÉVAI, I. - DÉVAI, GY. - SZABÓ, A. - HORVÁTH, K. - BANCSI, I. - TÓTH, M. 1972: Angaben zur Kenntnis der hydrobiologischen Verhältnisse des toten Flussarmes der Bodrog bei Sárospatak. II. Wasserchemie. - Acta biol. debrecina IX(1971): 177-186.

SZABÓ J. - DÉVAI GY. - HORVÁTH K. - DÉVAI I. 1972: Hidroökológiai vizsgálatok a Bükk és a Zempléni-hegység vizeiben (II. rész). - Acta biol. debrecina IX (1971): 187-195.

SZABÓ, J. - PUSZTAI, GY. - DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. - GEFFERTH, K. - HORVÁTH, K. 1972: Über einige hydrobiologische Probleme der Grundwasseranreicherung der Hauptstädtischen Wasserwerke (Budapest). - Acta biol. debrecina IX(1971): 197-209.

DÉVAI GY. 1974: A hidrobiológiáról - súlyos félreértések a tudományág körül. - Acta biol. debrecina X-XI(1972-1973): 101-116.

DÉVAI, GY. - BANCSI, I. - DÉVAI, I. - HORVÁTH, K. - SZABÓ, A. - TÓTH, M. 1974: Angaben zur Kenntnis der hydrobiologischen Verhältnisse des toten Flussarmes der Bodrog bei Sárospatak. III. Flora und Fauna. - Acta biol. debrecina X-XI (1972-1973): 117-127.

BENEDEK P. - DÉVAI GY. - KOVÁCS GY. 1974: Újabb adatok Magyarország szitakötő-(Odonata-)faunájához. - Acta biol. debrecina X-XI(1972-1973): 91-100.

DÉVAI I. - HORVÁTH K. - DÉVAI GY. 1974: Természetes vizek szulfát-tartalmának meghatározási módszereiről, egy új fotometriás eljárás leírásával. - Acta biol. debrecina X-XI(1972-1973): 129-142.

SZABÓ, J. - PUSZTAI, GY. - DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. - GEFFERTH, K. - HORVÁTH, K. 1974: Über einige hydrobiologische Probleme der Grundwasseranreicherung der Hauptstädtischen Wasserwerke (Budapest). Teil II. - Acta biol. debrecina X-XI(1972-1973): 191-200.

DÉVAI, GY. 1975: Die Libellen-(Odonata-)Fauna der toten Flussarme der Bodrog bei Sárospatak. Teil IV. Die Vegetation des Bodrog-Flutgebietes bei Sárospatak und Végardó. - Acta biol. debrecina 12: 91-100.

ARADI CS. - DÉVAI GY. - FINTHA I. 1975: Tanulmányok Haláp élővilágáról I. Tájföldrajzi alapvetés és a vizsgálati terület környezettani jellemzése. - A debreceni Déri Múzeum 1974. évi Évkönyve: 13-44., 1 térképmell.

DÉVAI GY. 1976: Javaslat a szárazföldi (kontinentális) vizek csoportosítására. - Acta biol. debrecina 13: 147-161.

DÉVAI GY. 1976: Az Északkeleti-Alföld szitakötő (Odonata) faunájának elemzése. - Acta biol. debrecina 13, Suppl. 1: 93-118.

DÉVAI GY. 1976: A magyarországi szitakötő (Odonata) fauna chorológiai vizsgálata. - Acta biol. debrecina 13, Suppl. 1: 119-157.

DÉVAI GY. 1976: A magyarországi szitakötő (Odonata) fauna fenológiai vizsgálata. - Acta biol. debrecina 13, Suppl. 1: 159-203.

DÉVAI GY. - BODNÁRNÉ PÁLOSI G. - BENEDEK P. 1976: A szitakötők (Odonata) magyarországi előfordulási adatainak elemzése. - Acta biol. debrecina 13, Suppl. 1: 9-92.

DÉVAI GY. - KOLLÁR GY. - ÖLLŐS G. 1976: Tavak eutrofizálódási folyamatairól. - Acta biol. debrecina 13: 163-191.

BIRÓ Z. - KÁTAI J. - DÉVAI GY. 1976: Adatok Albertirsa és Ceglédbercel környékének szitakötő (Odonata) faunájához. - Acta biol. debrecina 13: 227-236.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - ROCHLITZ SZ. 1977: Kísérlet a vízi szervezetek fenológiai sajátosságainak egzakt értékelésére. - Acta biol. debrecina 14: 45-50.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - WITTNER I. - BONDÁR E. 1977: Gondolatok a biológiai termelésről. - Acta biol. debrecina 14: 9-20.

DÉVAI GY. 1978: A Barcsi Ösborókás két ritka szitakötőjének (Cordulia aeneaturfosa és Epitheca bimaculata) chorológiai-ökológiai sajátosságai. - Dunántúli Dolg., Term.-tud. Sor. 1: 79-92.

DÉVAI GY. 1978: A magyarországi szitakötő (Odonata) fauna taxonómiai és nómenklatúrai revíziója .- A debreceni Déri Múzeum 1977. évi Évkönyve: 81-96.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - LAKATOS GY. 1978: Vízminőségvizsgálatok északkelet-magyarországi víztereken. - Acta biol. debrecina 15: 51-88.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - ROCHLITZ SZ. 1978: Kísérlet a vízi szervezetek előfordulási sajátosságainak egzakt értékelésére. - Acta biol. debrecina 15: 89-99.

DÉVAI GY. - D. KURUCZ M. 1978: A Barcsi Ösborókás szitakötő (Odonata) faunája. - Dunántúli Dolg., Term.-tud. Sor. 1: 65-78.

KÁTAI J. - DÉVAI GY. 1978: Adatok a Hortobágy szitakötő (Odonata) faunájához. - A debreceni Déri Múzeum 1977. évi Évkönyve: 97-109.

KOLLÁR GY. - ÖLLŐS G. - DÉVAI GY. - LAKATOS GY. 1978: A nyíregyházi Sóstó vízminőségromlásának okai és rehabilitációjának lehetőségei. - Acta biol. debrecina 15: 101-141.

DÉVAI GY. 1981: Újabb adatok a Barcsi Borókás szitakötő (Odonata) faunájához. - Dunántúli Dolg., Term.-tud. Sor. 2: 53-58.

DÉVAI GY. 1982: A fizikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a hidrobiológiai kutatásokban. - ATOMKI Közlem. 24, Suppl. 1: 14-16.

DÉVAI GY. - CZÉGÉNY I. - DÉVAI I. - MÁTÉ F. 1982: Kapcsolat a Balaton üledéklakó árvaszúnyog faunája és üledékminősége között. Első rész. Az üledék vas és mangán tartalma. - Acta biol. debrecina 17(1980): 51-74.

DÉVAI GY. 1983: A termelésfejlesztéssel összefüggő állapotváltozások vizeinkben. - Egészségtudomány XXVII/3: 244-262.

DÉVAI GY. - FÉLSZERFALVI J. - KOVÁCS A. - GYŐRI É. 1983: Új lehetőségek az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) taxonómiai kutatásában. I. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok. - Állatt. Közlem. LXX/1-4: 25-31, Taf. I-IV.

DÉVAI GY. - JUHÁSZ-NAGY P. - DÉVAI I. 1984: Javaslat a vízminőség fogalomrendszerének egységes értelmezésére. - Acta biol. debrecina 18(1981-1982): 53-81.

DÉVAI GY. - MOLDOVÁN J. - LŐRINCZ G. 1984: Új lehetőségek az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) taxonómiai kutatásában. II. Kariológiai vizsgálatok. - Állatt. Közlem. LXXI/1-4: 51-61, Taf. I-IV.

DÉVAI GY. - MOLDOVÁN J. - NAGY S. 1984: Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) faunisztikai kutatásának helyzete a Balaton vízgyűjtő területén. - Folia Mus. hist.-nat. bakony. 3: 185-196.

JAKUCS P. - DÉVAI GY. - PRÉCSÉNYI I. 1984: Az ökológiáról - ökológus szemmel. - Magy. Tudom. XCI/5: 348-359.

DÉVAI GY. - PRECZNER ZS. 1985: Új lehetőségek az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) taxonómiai kutatásában. III. Enzimológiai vizsgálatok. - Állatt. Közlem. LXXII: 33-45.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. 1987: Javaslat egy új környezetminősítő értékelési eljárásra a szitakötők hálótérképek szerinti előfordulási adatai alapján. - Acta biol. debrecina 20(1986-1987): 33-54.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - TÓTH S. 1987: Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére. I. rész: Adatközlés. - Folia Mus. hist.-nat. bakony. 6: 29-42.

MARGÓCZI K. - BÁLDI A. - DÉVAI GY. - HORVÁTH F. 1997: A természetvédelmi ökológia kutatási prioritásai. - Természetvéd. Közlem. 5-6: 5-16.

 

Nem referált gyűjteményes kötetekben megjelent szakmai publikációk

DÉVAI, GY. - DÉVAI, I. 1970: A model system for the investigation of O2-CO2 budget. In: Dissolved matter in water: their analysis and effects on stream biota. International Symposium, Reinhardsbrunn, 26.4.1970 - 1.5.1970. - Biologische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, p. 205-212.

DÉVAI GY. 1977: A makroszervezetek jelentősége és szerepe a biológiai vízminőség megítélésében. In: ÖLLŐS G. (szerk.): A vízellátás vízszerzési vonatkozásai és problémái. Nyíregyházi Szeminárium, 1975. május 20-21., I. kötet. - Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, p. B99-B131.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - LAKATOS GY. - KÁTAI J. - HEIM CS-né 1977: Keresztszelvény vizsgálatok alkalmazása a folyóvizek minőségellenőrzésében. In: ÖLLŐS G. (szerk.): A vízellátás vízszerzési vonatkozásai és problémái. Nyíregyházi Szeminárium, 1975. május 20-21., I. kötet. - Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, p. B132-B153.

DÉVAI GY. - HORVÁTH K. 1977: Igényel-e előzetes lombtalanítást, rönktelenítést a tározás vízminőségi szempontból? In: ÖLLŐS G. (szerk.): A vízellátás vízszerzési vonatkozásai és problémái. Nyíregyházi Szeminárium, 1975. május 20-21., I. kötet. - Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, p. B154-B170.

DÉVAI GY. - HORVÁTH K. - DÉVAI I. 1977: A Rohodi-tározó eutrofizálódása és a többcélú hasznosítás. In: ÖLLŐS G. (szerk.): A vízellátás vízszerzési vonatkozásai és problémái. Nyíregyházi Szeminárium, 1975. május 20-21., I. kötet. - Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, p. C40-C63.

DÉVAI GY. - DÉVAI I. - KOVÁCS A. - MOLNÁR I. 1979: Előtanulmányok az üledéklakó árvaszúnyogok jelentőségéről a Balaton anyagforgalmában. In: MHT Országos Vándorgyűlés, Keszthely, 1979. május 17-18., III/A/11. - Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, p. 1-22.

DÉVAI GY. 1980: A Balaton üledéklakó árvaszúnyog (Diptera: Chironomidae) faunájának vizsgálata. Korreferátum. In: KÁRPÁTI I. (szerk.): A Balaton kutatás újabb eredményei I. - MTA VEAB Monográfiái 12: 82-84.

DÉVAI GY. 1981: A balatoni üledékvizsgálatok áttekintő értékelése. Korreferátum. In: KÁRPÁTI I. (szerk.): A Balaton kutatás újabb  eredményei II . - MTA VEAB Monográfiái 16: 201-209.

DÉVAI GY. - MOLDOVÁN J. - NAGY S. 1984: Az árvaszúnyog (Diptera: Chironomidae) fauna kutatásának helyzete a Balaton vízgyűjtő területén. In: TÓTH S. (szerk.): A kilencedik Bakony-kutató Ankét, Zirc. - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, p. 39-54.

DÉVAI GY. 1986: Az árvaszúnyogok jelentősége a Balaton víz- és üledékminőségének védelmében. In: SZABÓ Á. (szerk.): Mezőgazdasági termelés és környezetvédelem. XXVII. Georgikon Napok, Keszthely, 1985. augusztus 22-23. - KATE, Keszthely, p. 629-636.

DÉVAI, GY. - KOVÁTS, N. 1989: Purposes and necessity of grid mapping. In: Proceedings of the 10th International Congress of Speleology, Budapest, 13-20 August 1989. - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest, p. 115-117.

DÉVAI GY. - JAKUCS P. 1990: Kémiai adatok felhasználása ökológiai szempontból a környezetvédelemben. In: PAPP L. (szerk.): Vegyészek a környezetvédelem kérdéseiről. - MTA DAB, Debrecen, p. 27-45.

DÉVAI, GY. 1991: Ecological importance and origin of elemental sulfur in shallow waters. Comprehensive research report. In: LÁZÁR G. (edit.): Advances in biological research in Hungary, 1986-1990. Ecology. - Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. 44-47.

DÉVAI GY. 1992: A balatoni bentoszkutatások történeti áttekintése és helyzetének értékelése. In: BÍRÓ P. (szerk.): 100 éves a Balaton-kutatás. XXXIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1991. - Hidrobiológus Napok, Tihany, p. 91-100.

DÉVAI GY. 1992: Adatok és gondolatok a Chironomus balatonicus produkciójáról és anyagforgalmi szerepéről. In: BÍRÓ P. (szerk.): 100 éves a Balaton-kutatás. XXXIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1991. - Hidrobiológus Napok, Tihany, p. 101-112.

DÉVAI GY. 1994: Ökológiai szempontok a holtmedrek állapotának értékeléséhez és hasznosításának megítéléséhez. In: Tisza-völgyi holtágak rehabilitációs programja. Konferenciakiadvány. - MTA Szegedi Területi Bizottsága, Szeged, p. 85-114.

NAGY S. - WOYNAROVICH E. - DÉVAI GY. 1996: Az édesvízi halászat fejlesztésének szükségszerűsége a globális problémák tükrében, egy amazóniai projekt példáján. In: XX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 1996. június 12-13. Halászatfejlesztés 19. - Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas, p. 194-200.

DÉVAI GY. - BRAUN M. - CZÉGÉNY I. - DINYA Z. - GRIGORSZKY I. - KISS B. - LELKES A. - MISKOLCZI M. - MÜLLER Z. - NAGY S. - SZÖŐR GY. - TÓTH A. - WITTNER I. 1998: Kénforgalmi vizsgálatok a Balatonban és vízgyűjtőjén, különös tekintettel a Kis-Balatonra. In: SALÁNKI J. - PADISÁK J. (szerk.): A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. - MTA VEAB & MeH Titkárság, Veszprém, p. 53-56.

DÉVAI GY. - LAKATOS GY. - VARGA Z. 1999: A szünbiológia oktatásának stratégiai kérdései debreceni perspektívából. In: GLATZ F. (szerk.): Közgyűlési előadások 1999. Biológiai Tudományok Osztálya: Az ökológia helyzete és perspektívái a felsőoktatásban. - Magyar Tudományos Akadémia, p. 599-607.

DÉVAI GY. - ARADI CS. - CSABAI Z. - NAGY S. 2000: Javaslat a természeti rendszerek fő vízforgalmi típusainak elkülönítésére és ökológiai vízigényük meghatározására. - In: GYULAI F. (szerk.): Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása. Szimpózium Jánossy Andor emlékére, Budapest & Tápiószele, 2000. május 4-6. - Agrobotanikai Intézet, Tápiószele, p. 59-64.

DÉVAI GY. 2000: Vizes élőhelyek és jelentőségük az Alföldön. In: PÁLFAI I.: A víz szerepe és jelentősége az Alföldön. A Nagyalföld Alapítvány kötetei 6. - Nagyalföld Alapítvány, Békécsaba, p. 51-63.

NAGY S. - DÉVAI GY. - CZÉGÉNY I. 2000: Javaslat egy új mutató, a veszélyeztetettségi állapot (perniciozitás) bevezetésére a vízminősítésben és a halászatbiológiában. In: XXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2000. május 24-25. Halászatfejlesztés 24. - Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas, p. 184-191.

DÉVAI GY. 2001: A vízszennyezés ökológiai következményei. In: 43. Országos Biológus Napok előadásai. Révfülöp, 2000. szeptember 14-16. - Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, p. 147-167.

DÉVAI GY. - NAGY S. 2001: A szélenergia vízközpontú hasznosítási lehetőségei. In: KIRCSI A. (szerk.): A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban. A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai No. 1. - Magyar Szélenergia Társaság, Debrecen, p. 9-13.

NAGY S.A. - KOVÁCS P. - DÉVAI GY. - TÓTH L. - MALEJKÓ E. - TAKÁCS D. 2001: A Tisza ökológiai állapotának értékelése hossz-szelvényben végzett halfaunisztikai felmérés, ill. nehézfémtartalom meghatározására történt szövetgyűjtés alapján. In: XXV. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2001. május 16-17. Halászatfejlesztés 26. - Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, p. 77-85.

NAGY S.A. - CZÉGÉNY I. - CZÉDLI H. - DÉVAI GY. 2002: Adatok a tiszai halfajok nehézfém-tartalmának felméréséhez. - In: XXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2002. május 8-9. Halászatfejlesztés 27. - Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, p. 55-62.

WITTNER I. - DÉVAI GY. - BAJOUMI HAMUDA, H.E.A.F. - KECSKÉS M. 2002: A Tisza mikrobiológiája - gondolatok a hidrobakteriológiai vizsgálatok szükségessé­géről. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10 éves jubileumi Közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai, Nyíregyháza, 2002. szeptember 28-29. 2. kötet. - MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület, Nyíregyháza, p. 326-330.

 

Könyvfejezetként megjelent szakmai publikációk

BORHIDI A. - CSEPREGI I. - FEKETE G. - DÉVAI GY. - HARASZTHY L. - KERÉNYI A. - LÁNG E. - VARGA Z. - TARDY J. 1994: A nemzeti természetmegőrzés politikája. In: TARDY J. (szerk.): Természetvédelem '94. - KTM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, p. 9-43.

DÉVAI GY. 1995: Szitakötők diverzitása. In: NÉMETH F. (szerk.): Nemzeti ökológiai hálózat. Javaslat a környezet- és természetbarát területhasznosításra. - IUCN, Gland - Budapest, p. 44-46., 2. függelék, 7. térkép.

DÉVAI GY. 1997: IX.3.2. Víztér-tipológiai törzsadattár (V-NÉR). In: FEKETE G. - MOLNÁR ZS. - HORVÁTH F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 293-298.

DÉVAI GY. 1997: A szitakötők közösségszintű monitorozása. In: FORRÓ L. (szerk.): Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer V. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 50-53.

HORVÁTH F. - DÉVAI GY. - MOSKÁT CS. - PODANI J. - SZILÁGYI G. - TÓTHMÉRÉSZ B. 1997: III. Alkalmazásra javasolt feladat-orientált szoftverek ismertetése. In: HORVÁTH F. - RAPCSÁK T. - SZILÁGYI G. (szerk.): Informatikai alapozás. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer I. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 107-124. + 145-151.

RAPCSÁK T. - HORVÁTH F. - DÉVAI GY. 1997: IV. A jogi környezet hatása az információrendszer megvalósítására. In: HORVÁTH F. - RAPCSÁK T. - SZILÁGYI G. (szerk.): Informatikai alapozás. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer I. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 125-141. + 145-151.

DÉVAI, GY. - MÓRA, A. 2001: Chironomidae. In: PAPP, L. (edit.): Checklist of the Diptera of Hungary. - Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 46-74.

 

Ismeretterjesztő szakmai közlemények

DÉVAI GY. 1984: Az árvaszúnyogok és az anyagforgalom. - Búvár XXXIX/7: 291-293.

SÁRINGER GY. - TÓTH S. - DÉVAI GY. - FORRÓ L. - VÁSÁRHELYI T. - PONYI J. -  KÖLÜS G. 1984: A balatoni szúnyogírtás tapasztalatai. - Természet Világa 115/7: 294-297.

DÉVAI GY. 2001: Élő helikopterek. - Természetbúvár 56/3: 2-5.

 

Egyéb szakmai közlemények (folyóiratokban, cikkgyűjteményekben és könyvekben)

DÉVAI GY. 1964: A biológia szakkörök jelentősége és szervezésének problémái a középiskolában. A szakköri munka szerepe és jelentősége a középiskolai biológia oktatásban. - Acta Iuvenum II: 13-32.

DÉVAI GY. 1975: A prognostic investigation of the biological water-quality in the Kisköre reservoir. In: BODROGKÖZY, GY. (comp.): Research into the Life of the Tisza Conference on Tisza research in 1974. - Tiscia (Szeged) X: 92-93.

DÉVAI GY. 1979: Hozzászólás a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya "Eredmények, feladatok a hazai környezetbiológiai kutatásokban" c. tudományos üléséhez, Budapest, 1979. május 7. - MTA biol. Oszt. Közlem. XXII/3-4: 422-424.

JAKUCS P. - DÉVAI GY. 1987: A Debreceni Akadémiai Bizottság Környezettudományi Szakbizottságának felépítése, célkitűzései és fontosabb feladatai. - Tudomány -Természet - Társadalom I: 1-19.

DÉVAI, GY. - JAKUCS, P. 1989: Report on the Xth International Symposium on Chironomidae.- Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 2: 9-11.

DÉVAI GY. 1992: Előszó. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4: 7-12.

DÉVAI GY. (összeáll.) 1992: Állásfoglalás a hidrobiológiai vízminősítés helyzetéről és rövidtávú feladatairól. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4: 187-201.

DÉVAI GY. - SZILÁGYI G. - MISKOLCZI M. 1997: Előszó. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 8: 11-12.

DÉVAI GY. 1999: Előszó. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 10/1: 9-11.

PONYI J. - DÉVAI GY. 1999: Előszó. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 9: 9-11.

DÉVAI GY. 2000: Előszó. In: GÁNTI T.: Az élet általános elmélete. - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, p. 9-11.

DÉVAI GY. 2002: Előszó. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 11/2: 9-10.

 

 

 

 

Tankönyvek, tankönyvfejezetek és oktatási segédanyagok

DÉVAI GY. (szerk.) 1979: A víz fizikai és kémiai tulajdonságai - Bevezetés a halpopulációk dinamikáiba. - Oktatási segédanyag. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 175 pp.

DÉVAI I. - DÉVAI GY. 1979: A víz fizikai és kémiai tulajdonságai. In: DÉVAI GY. (szerk.) 1979: A víz fizikai és kémiai tulajdonságai - Bevezetés a halpopulációk dinamikáiba. - Oktatási segédanyag. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, p. 7-74.

DÉVAI GY. 1996: Szitakötők (Odonata) rendje. In: PAPP L. (szerk.): Zootaxonómia. - Egységes jegyzet. Állatorvostudományi Egyetem Zoológiai Központja, Budapest, p. 168-172.

VARGA Z. - PAPP L. - DÉVAI GY. 1996: Általános zootaxonómia. In: PAPP L. (szerk.): Zootaxonómia. - Egységes jegyzet. Állatorvostudományi Egyetem Zoológiai Központja, Budapest, p. 11-22.

DÉVAI GY. - NAGY S. - WITTNER I. - ARADI CS. - CSABAI Z. - TÓTH A. 1998: A vízi és a vizes élőhelyek sajátosságai és tipológiája. - Oktatási segédanyag. KLTE Ökológiai Tanszéke, Hidrobiológiai Részleg, Debrecen, 52 pp., 6 táblázat.

DÉVAI GY. - NAGY S. - GRIGORSZKY I. (1999): 2. A halastavi halhústermelés ökológiai alapjai. In: HANCZ CS. (szerk.): Haltenyésztés. - Kari jegyzet. Pannon Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár, p. 9-32.

DÉVAI GY. - ARADI CS. - NAGY S. - WITTNER I. (2000): A környezetminősítés ökológiai alapjai. - Oktatási segédanyag. DE TTK Ökológiai Tanszéke, Hidrobiológiai Részleg, Debrecen, 47 pp.

 

Tanulmánykötet-szerkesztések

KROMPECHER I. - DÉVAI GY. (szerk.) 1976: Szárazföldi és vízi ökoszisztémák kutatása -Immunológia - Aktuális biológiai problémák. - XII. Biológiai Vándorgyűlés, Előadáskivonatok. Magyar Biológiai Társaság, Debrecen, 328 pp.

DÉVAI GY. (szerk.) 1976: Magyarország szitakötő (Odonata) faunájának chorológiai és fenológiai vizsgálata. - Acta biol. debrecina 13, Suppl. 1, 203 pp.

DÉVAI I. - JUHÁSZ-NAGY P. - DÉVAI GY. (szerk.) 1981: Esettanulmány a hidrobiológiai kölcsönhatásokról egy szennyvíztisztító berendezésnél. Függelék. - Acta biol. debrecina 18, Suppl. 1, 292 pp.

DÉVAI GY. (szerk.) 1984: Balatoni és zalai üledékek ökológiai hatásvizsgálata az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) példáján. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 1, 183 pp., 7 tábl., 59 ábra.

JAKUCS P. - DÉVAI GY. (szerk.) 1985: Környezetvédelmi Információrendszer: Természetes Élővilágvédelmi Részrendszer. Fajokra és élőhelyekre vonatkozó adatfelvételi lapok értelmezési és kitöltési útmutatója. - Javaslatterv. KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen & OKTH, Budapest, 185 pp., XVIII tábla.

DÉVAI, GY. (edit.) 1989: Advances in chironomidology. Proceedings of the Xth International Symposium on Chironomidae, Debrecen, 25-28 July, 1988. Part 1. Systematics, molecular biology, cytology, population genetics, zoogeography and phenology. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 2, 437 pp., pl.

DÉVAI, GY. (edit.) 1989: Advances in chironomidology. Proceedings of the Xth International Symposium on Chironomidae, Debrecen, 25-28 July, 1988. Part 2. Faunistics, population dynamics, ecology, production and community structure. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 3, 386 pp.

DÉVAI GY. (szerk.) 1992: Vízminőség és ökológiai vízminősítés. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4, 240 pp.

DÉVAI, I. - DELAUNE, R.D. - DÉVAI, GY. - WITTNER, I. (szerk.) 1996: Studies on the sulfur cycle. Part I - Kénforgalmi tanulmányok. I. rész. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6, 151 pp.

DÉVAI GY. - SZILÁGYI G. - MISKOLCZI M. (szerk.) 1998: Természetvédelmi informatikai tanulmányok. I. rész. Alapelvek és módszerek a biotikai adatok lelőhelyneveinek egységesítéséhez és a magyarországi helységek UTM rendszerű kódjegyzékének használatához. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 8, 194 pp.

PONYI J. - DÉVAI GY. (szerk.) 1999: A magyarországi szikes vizek kutatásának újabb eredményei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 9, 292 pp.

DÉVAI GY. - VÉGVÁRI P. - NAGY S. - BANCSI I. (szerk.) 1999: Az ökológiai vízminősítés elmélete és gyakorlata. 1. rész. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 10/1, 216 pp.

DÉVAI GY. - TÓTHMÉRÉSZ B. - NAGY S. - CSABAI Z. - GRIGORSZKY I. - ZÓLYOMI SZ. 2000: V. Magyar Ökológus Kongresszus. 1. rész. Előadások és poszterek kivonatai. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 11/1, 334 pp.

DÉVAI GY. - CSABAI Z. - NAGY S. 2002: V. Magyar Ökológus Kongresszus. 2. rész. A tiszai vízszennyezések és ökológiai hatásaik. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 11/2, 212 pp. + VIII melléklet.

 

Egyéb szakmai kiadványok

DÉVAI GY. 1974: A biológiai vízminőségvizsgálatok lehetőségei a szitakötők (Odonata) chorológiai-ökológiai feldolgozása tükrében. Kandidátusi értekezés tézisei. - KLTE Állattani és Embertani Tanszéke, Debrecen, 15 pp.

DÉVAI GY. - JUHÁSZ-NAGY P. - DÉVAI I. 1982: Javaslat a vízminőség fogalomrendszerének egységes értelmezésére. Vitaanyag. - Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 33 pp., 4 ábra.

JAKUCS P. - DÉVAI GY. (szerk.) 1985: Környezetvédelmi Információrendszer: Természetes Élővilágvédelmi Részrendszer. Fajokra vonatkozó adatfelvételi lap + Pótlap fajokra vonatkozó adatfelvételi laphoz. - KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen & OKTH, Budapest, 4+2 pp.

JAKUCS P. - DÉVAI GY. (szerk.) 1985: Környezetvédelmi Információrendszer: Természetes Élővilágvédelmi Részrendszer. Élőhelyekre vonatkozó adatfelvételi lap + Pótlap élőhelyekre vonatkozó adatfelvételi laphoz. - KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen & OKTH, Budapest, 4+2 pp.

DÉVAI GY. - TÓTHMÉRÉSZ B. - ERDEI ZS. - TÓTH A. - MISKOLCZI M. 1993: Tájékoztató füzet a Magyarországi Vizes Élőhelyek Adatbázisa (MVÉA) adattartalmának értelmezéséhez és adatlapjainak kitöltéséhez. In: Magyarországi Vizes Élőhelyek (Wetlands) Adatbázisa (MVÉA-Program) a Ramsari Egyezmény adatfelvételi rendszere alapján. - KTM Természetvédelmi Hivatala, Budapest & KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen, III + 24 pp.

DÉVAI GY. - TÓTHMÉRÉSZ B. - ERDEI ZS. - TÓTH A. - MISKOLCZI M. 1993: Adatlap a magyarországi vízterekről, ill. vizenyős területekről (Magyarországi Vizes Élőhelyek Adatbázisa - MVÉA-Program). In: Magyarországi Vizes Élőhelyek (Wetlands) Adatbázisa (MVÉA-Program) a Ramsari Egyezmény adatfelvételi rendszere alapján. - KTM Természetvédelmi Hivatala, Budapest & KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen, 11 pp.

DÉVAI GY. (1997): A környezetminősítés szünbiológiai alapelvei két amfibikus rovar­csoport példáján (Odonata, Diptera: Chironomidae). Az "MTA Doktora" cím elnyeréséért benyújtott értekezés tézisei. - KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen, 49 pp.

DÉVAI GY. (2000): A környezetminősítés szünbiológiai alapelvei két amfibikus rovar­csoport példáján (Odonata, Diptera: Chironomidae). Habilitáció tézisei. - DE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen, 49 pp.

 

Recenziók

DÉVAI GY. 1993: Studia odonatol. hung. 1: 63-65. [DREYER, W. 1986: Die Libellen. - Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp. - ISBN 3-8067-2022-3]

DÉVAI GY. 1993: Studia odonatol. hung. 1: 65-66. [MÓCZÁR L. 1990: Rovarkalauz. - Gondolat Kiadó, Budapest, 260 pp., 120 képtábla. - ISBN 963 282 313 3]

DÉVAI GY. 1999: Építésügyi Szemle XLI/6: 188. [A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság negyed évszázada, 1973-1998. I. A természeti környezet, az élővilág védelme. 3. Vizeink tisztaságának védelme. - MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottsága, 1999, p. 65-114. - ISBN 963 8203 86 2]

DÉVAI GY. 2000: Studia odonatol. hung. 6: 69-72. [STERNBERG, K. - BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 1999: Die Libellen Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil; Kleinlibellen (Zygoptera). - Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 468 pp. - ISBN 3-8001-3508-6]

DÉVAI GY. 2001: Studia odonatol. hung. 7: 59-60. [A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V.9.) KöM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. - Magyar Közlöny 2001/53: 3446-3511.]

 

Szakmaspecifikus alkotások

DÉVAI GY. - HARANGI J. - MISKOLCZI M. 1996: BioTér 1.42 Program.

DÉVAI GY. - HARANGI J. - MISKOLCZI M. 1996: Tájékoztató a BioTér 1.4 Program (Biotikai Hálótérképező Program) használatához.

DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - MISKOLCZI M. 1996: BioBev 3.0 Program.

DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - MISKOLCZI M. 1996: Tájékoztató a BioBev 3.0 Program (Biotikai Archív Adatbeviteli Program) használatához.

DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - MISKOLCZI M. 1996: BioFel 3.0 Program.

DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - MISKOLCZI M. 1996: BioMin 1.0 Program.

DÉVAI GY. - KERTÉSZ GY. - MISKOLCZI M. 1996: Tájékoztató a BioFel 3.0 és a BioMin 1.0 Programok (Biotikai Adatfeldolgozó és Minősítő Programok) használatához.

DÉVAI GY. (szerk.) 1996: A Szerzői Jogi Munkabizottság állásfoglalási javaslata az MNBM Program keretébe tartozó adatok és eljárások tulajdonviszonyairól és felhasználásáról. + Mellékletek [Megbízási szerződés (anyaggyűjtésre) - Megbízási szerződés (adatszolgáltatásra)].

DÉVAI GY. - SZILÁGYI G. (szerk.) 1996: A Taxonómiai Munkabizottság javaslata az ún. taxon-törzsadattárak készítéséről és kezeléséről.

DÉVAI GY. - MISKOLCZI M. - TÓTH S. 1996: Javaslat a Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Program keretében a "HOL? MAGYARORSZÁGON!" címmel tartandó munkaértekezlet által kialakítandó állásfoglalásra.

SZILÁGYI G. - DÉVAI GY. 1996: Általános Biotikai Adatközlő Lap (BAL) a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Programhoz.

SZILÁGYI G. - DÉVAI GY. 1996: Hogyan készítsünk adatlapot? Útmutató tényleges Biotikai Adatközlő Lap (BAL) készítéséhez.

DÉVAI GY. - HARANGI J. - MISKOLCZI M. 2000: BioTér 2.0 Program (Biotikai Hálótérképező Program).