Bárdos Jenő István

 
 

Publikációs jegyzék

(Fokozatszerzés éve: 1987)

 

1. Tudományos könyv, monográfia

Fokozatszerzés (1987) után

1.      BÁRDOS JENŐ: Nyelvtanítás: múlt és jelen. A nyelvtanítás története. Gyorsuló Idő sorozat, Budapest, 1988, Magvető, 1-218. o.

2.      BÁRDOS JENŐ: A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. (Comparative language teaching methodology.) Veszprém, 1992, 1993, 1995, 1998, VE Egyetemi Kiadó, 1-199. o.

3.      BÁRDOS JENŐ: Models of Contemporary FLTT (Foreign Language Teacher Training): Theory and Implementation. Washington, D.C., U.S.A., 1995, The ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, CAL. pp. 1-83. (Published by ERIC Document Reproduction Service No ED397629; http://ericae2.educ.cua.edu/db/riecije/ed397629.)

4.      BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, 2000, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-300. o.

5.      BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest, 2002, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-285. o.

6.      BÁRDOS JENŐ: Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra-könyvek. Budapest, 2004, 1-206. o.

7.      BÁRDOS JENŐ: Élő nyelvtanítás-történet. Budapest, 2005, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-336. o.

2.   Könyvfejezet

Fokozatszerzés (1987) előtt

1.      Bárdos Jenő: Nyelvtanítás: a nyolcvanas évek. In MEDGYES P. - NAGY E. (szerk.): Az angolnyelvtanítás módszertani irodalmából. Budapest, 1984, OPI, 1-17. o.

2.      BÁRDOS JENŐ: Značenie, urovni, sistema trebovanij i metody gosudarstvennyh ékzamenov po ăzyku v Vengrii. OPI. Buleten Centralnogo Instituta Pedagogiki VNR, Budapest, 1985, pp. 57-105.

3.      Bárdos Jenő: Szemléltetés angliai nyelviskolákban 1980-ban. (AV background and demonstration in British language schools). In NÉMETH A. - HEGEDŰS J. - HOFMANN L. (szerk.): Az ’idegennyelvi valóság’ szemléltetése. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1985. 177-189. o.

4.      BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations in Hungary. A Survey on Levels, Requirements and Methods. OPI Bulletin, Budapest, 1986, National Institute of Education (OPI), pp. 50-90.

5.      BÁRDOS JENŐ: Idegennyelv-tanítás. Címszó: fogalma és története. Kulturális Kisenciklopédia, Budapest, 1986, Kossuth Kiadó, 232-234. o.

Fokozatszerzés (1987) után

6.      Bárdos Jenő: University and Society: The Case of the University of Veszprém (ESMU, East-West Cooperation Programme, 1994-95.) In WOITRIN, M. (ed.): Strategic Management Practices, University Policies and Structures. ESMU, Bruxelles, 1995, Université Catholique de Louvain-La-Neuve, pp. 52-67.

7.      BÁRDOS JENŐ: Some Aspects of  the University-Environment Relationship in Hungary (ESMU, Universite Catholique de Louvain-La-Neuve, East-West Cooperation Programme, 1994-95.) In Strategic Management Practices, University Policies and Structures. ESMU, Bruxelles, 1995, pp. 191-206.

8.      Bárdos Jenő: The Role of Self-Assessment in External Quality Assessment (EQA): Phases of Preparation for EQA at the University of Veszprém. In WOITRIN, M. (ed.): Evaluation Practices in European Universities. ESMU, European Centre for Strategic Management of Universities, Bruxelles, 1996, Universite Catholique de Louvain-La-Neuve,  pp. 63-90.

9.      Bárdos Jenő: Maintaining Teaching Quality in the Context of Increasing and Diminishing Resources. In WOITRIN, M. (ed.): Evaluation Practices in European Universities. ESMU, European Centre for Strategic Management of Universities, Bruxelles, 1996, Universite Catholique de Louvain-La-Neuve, pp. 271-280.

10.  Bárdos Jenő: Teacher Training in Hungary and the European Dimension (A tanárképzés Magyarországon és az európai dimenzió). In BESZTERI ZOLTÁN - KALMÁR ISTVÁN - SZILÁGYI ISTVÁN (eds.): Hungary and Europe /Hazánk és Európa/. (HU ISSN 02386723) with the support of the European Union. Veszprém, 1996, pp. 156-180.

11.   Bárdos Jenő: Thoughts on Hungarian Models of Teacher Training (Gondolatok magyar tanárképzési modellekről) In ARTS, J. - BASH, L. - BESANCON-BARTOCZ, K. - CSERNE ADERMANN, G. - KOCSIS M. - PUSZTAY  J. - SCHOUTEN, T. - ZADORI, L. (eds.): Survey of the Teacher Training System and Recommendations for Evolution. Eindhoven, 1996, Pedagogisch Technische Hogeschool (Nederland), pp. 55-63.

12.  Bárdos Jenő: The Formation of Language Pedagogy. In LENGYEL ZSOLT - NAVRACSICS JUDIT - SIMON ORSOLYA (szerk.): Applied Linguistic Studies in Central Europe. 1. vol. (ISSN 1417-7714) Veszprém, 1997, pp. 1-16.

13.  BÁRDOS JENŐ: 23 szócikk a nyelvpedagógiáról. Pedagógiai Lexikon. Budapest, 1997, Keraban, I. 86-87, 120, 121, 174-175, 176, 251,292, 577; II. 5, 72-73, 223-224, 249-250, 544-545, 628, 630, 630, 634; III. 51, 62, 152, 406, 427, 440.

14.  Bárdos Jenő: Az egykori Oxford anatómiája. In GARACZI IMRE - SZILÁGYI ISTVÁN (szerk.): Város és egyetem. Carmen Saeculare. A Pro Philosophia Alapítvány könyvsorozata. Veszprém, 1998, Pro Philosophia,  90-101. o.

15.  Bárdos Jenő: A nyelvpedagógia multidiszciplinaritása. In KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 1999. november; Kiss Árpád archívum könyvsorozata, 1. köt. Debrecen, 2001. 247-258. o.

16.  Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés fejlődése. In CSAPÓ BENŐ - VIDÁKOVICH TIBOR (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 254-267. o.

17.  Bárdos Jenő: A nyelvtani jelenségek mérése. (tanulmány) In FÖLDES CSABA (szerk.): MMI. Annuum Tempus Linguarum Europae. Scripta Philologica Pannoniensis. Alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia. Megemlékezés a "Nyelvek Európai Évéről". Veszprém, 2002, MTA VEAB-Veszprémi Egyetemi Kiadó, 81-94. o.

18.  Bárdos Jenő: A kiejtés fontossága és pontossága. In KÁRPÁTI E. - SZŰCS T. (szerk.): Iskolakultúra-Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 139-152. o.

19.  Bárdos Jenő: Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában. In KATONA A. - LÁDI L. - SZÉPLAKI GY. - KOVÁCS M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata - Tanárképzés és tudomány. A 2000. évi Országos Módszertani és Tudományos Konferencia előadásai (Budapest, ELTE: 2000. augusztus 31.-szeptember 01.) Budapest, 2002,  NTK, 38-48. o.

20.  Bárdos Jenő: A Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának története. In ALBERT JÓZSEF (szerk.): A Veszprémi Egyetem története 1949-1999. Veszprém, Veszprémi Egyetem Tanácsa, 2002, VEK, 60-79. o.

21.  Bárdos Jenő: Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. In KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. (Debrecen, 2001. november) Kiss Árpád archívum könyvsorozata, 2. köt. Debrecen, 2003, 189-208. o.

22.  Bárdos Jenő: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. In BAKONYI ISTVÁN - NÁDAI JULIANNA (szerk.): A többnyelvű Európa. A XIII. MANYE Kongresszus előadásai. (2003. április 14-16.) Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem- Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék,  8-19. o.

23.  Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés multidiszciplináris háttere. In NAVRACSICS JUDIT - TÓTH SZERGEJ (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás I (-II.) - Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged, Veszprém, 2004, Generalia, 198-208. o.

24.  Bárdos Jenő: A feladatközpontú nyelvtanítás esélyei.  In KURTÁN ZSUZSA - ZIMÁNYI ÁRPÁD (szerk.): A nyelvek vonzásában - Köszöntő kötet Budai László 70. születésnapjára. Eger-Veszprém, 2004, 189-203. o.

 

 

3. Tudományos cikkek

Fokozatszerzés (1987) előtt

1.      BÁRDOS JENŐ: Az objektív értékelés elmélete, módszertani kérdései és gyakorlata.       Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont/Felsőoktatási Pedagógiai Kutatócsoport (FPKK/FPKCS) 1976. (önálló kiadvány) 1-81. o.

2.      BÁRDOS JENŐ: A tesztmódszer a gyakorlatban. (Language Tests at School). Angol nyelvi tesztek összeállítása. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok. Korszerű Nyelvoktatás/III. FPKK, 1978.  331-333. o.

3.      BÁRDOS JENŐ: A fordítás elmélete és gyakorlata. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok, 1979. 113. o.

4.      BÁRDOS JENŐ: Vizsgamódszertan az Állami Nyelvvizsga Bizottság tagjai számára (Examination Techniques for the Members of the State Language Examination Board). Budapest, 1982. ELTE ITK, (önálló kiadvány) 1-17. o.

5.      BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations: Profiles, Requirements and Levels. (Advice on Study Skills). Az Állami Nyelvvizsga követelményrendszere, szintjei és a felkészülés módszertana, Budapest, 1983, Metropolitan Institute of Pedagogy,  pp. 1-45.

6.      BÁRDOS JENŐ: A nyelvvizsgamódszertan néhány kérdéséről. TIT Országos Nyelvoktatási Konferencia. Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (1983) 1. sz. Győr, TIT, 247-259. o.

7.      BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanítása a nyolcvanas években. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 2. sz. 105-118. o.

8.      BÁRDOS JENŐ: Nyelvek és elvek. Pedagógiai szemle, 34. évf. (1984) 3. sz.  471-476. o.

9.      BÁRDOS JENŐ - BERNÁTH BÉLÁNÉ - GÁL RÓZA: Egy szóbeli teljesítményvizsgálat. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 9. sz. 930-932. o.

10.  BÁRDOS JENŐ: A kreatív tanári személyiség. Pedagógiai Szemle 35. évf. (1985) 7-8. sz. 753-758. o.

11.  BÁRDOS JENŐ: On two descriptions of groups in systemic grammar. (Új törekvések az anglisztikában és az amerikanisztikában). English in Functions, (Ed. Prof. S. Rot.).  vol. 4, Budapest, 1986, ELTE Angol Tanszékének kutatócsoportjai, pp. 5-13.

12.  BÁRDOS JENŐ: Programtervezet az Állami Nyelvvizsga rendszerének továbbfejlesztésére. Budapest, 1987. ELTE ITK, (önálló kiadvány) 1-46. o.

Fokozatszerzés (1987) után

13.  BÁRDOS JENŐ: A legismertebb módszerek az idegen nyelvek tanításában. (Best-known methods in FL teaching). A Hungarológia Tanítása, 3. évf. (1989) 5-6. sz. 88-137. o.

14.  BÁRDOS JENŐ: A modern nyelvtanár szakmai műveltségének tartalma. In: II. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai, Szeged, 1992. 23-29. o.

15.  BÁRDOS JENŐ: Egynyelvűség és többnyelvűség a nyelvvizsgák rendszerében. (Mono and multilingualism in the system of FL Examinations.) Folia Practico-Linguistica, 24. évf., IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest, 1994, BME, 344-354. o.

16.  BÁRDOS JENŐ: Az olvasás hatalma avagy az olvasástanítástól a szabadolvasásig. (The Power of Reading, or from Teaching Reading to Free Voluntary Reading). In Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.): V. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai, Veszprém, 1995, VEK, 10-16. o.

17.  BÁRDOS JENŐ: Taxonomy for a teacher-centered methodology. HUSSE Papers (General editor: Szaffkó, P.), vol. 2, Debrecen, 1996, KLTE, pp. 136 -146.

18.  BÁRDOS JENŐ: A nem anyanyelvű nyelvtanár. Modern Nyelvoktatás, 2. évf. (1996) 1-2. sz. 80-82.  o.

19.  BÁRDOS JENŐ: Some Hypotheses Concerning Quality Assessment Issues in English Language Teacher Education. Quality in ELT Education, Budapest, 1996, The British Council, pp. 55-60.

20.  BÁRDOS JENŐ: Content Structure and Methods in a University Management Program. Budapest, 1996, TEMPUS Hungary, pp. 1-32.

21.  BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi mérés és értékelés metamorfózisai. Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban 1967-1997, Budapest, 1997, ELTE ITK, 41-53. o. (ISBN 963-04-9492-2)

22.  BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. Magyar Pedagógia, 97. évf. (1997) 1. sz.  3-17. o.

23.  BÁRDOS JENŐ - MEDGYES PÉTER.: A hároméves angol nyelvtanárképzés továbbfejlesztésének lehetőségei: 1994/96. Modern nyelvoktatás, 3. évf. (1997) 1-2. sz. 3-19. o.

24.  BÁRDOS JENŐ - SZŐKE EDIT: Nyelvtanulási stratégiák. (Strategy inventory Veszprémben). Nyelvinfó, 4. évf. (1998) 4. sz. 16-19. o.

25.  BÁRDOS JENŐ: Nyelvtanári, bölcsész- és vezetőtanári képzések. In Manherz Károly - Abosi István (szerk.): Az idegennyelv-képzés fejlesztése a felsőoktatásban. Budapest, 1999, FEFA, 36-48. o.

26.     BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának története mint alapozó tárgy a tanárképzésben. Modern Nyelvoktatás, 5. évf. (1999) 2-3. sz. 3-17. o.

27.  BÁRDOS JENŐ: Comenius’ Heritage and Education of Man for the 21st Century. (Karolinum Praha, 1998, pp. 1-374.). Modern Nyelvoktatás, 6. évf. (2000) 1. sz. 65-67. o.

28.  BÁRDOS JENŐ: A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben. Iskolakultúra 2, 11. évf. (2001. február) 2. sz. 8-20. o.

29.  BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. Modern Nyelvoktatás, 8.  évf. (2002. április)  1. sz. 5-18. o.

30.  BÁRDOS JENŐ: Horváth József - Advanced Writing in English as a Foreign Language, Lingua Franca Csoport: Pécs, 2001. 194+XIV.p. (recenzió) Könyvszemle, Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. szeptember) 2-3. sz. 97-98. o.

31.  BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás megítélésének korlátai. Iskolakultúra, 13. évf. (2003. augusztus) 28-39. o.

32.  BÁRDOS JENŐ: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. Modern Nyelvoktatás, 9. évf. (2003. szeptember) 2-3. sz.  3-13. o.

33.  BÁRDOS JENŐ: A kommunikatív nyelvtanítási irány és a századvég. Iskolakultúra, 15. évf. (2005. augusztus) 60-72. o.

 

 

 

 

4. Egyetemi tankönyv, jegyzet

Fokozatszerzés (1987) előtt

1.      BÁRDOS JENŐ: Angol nyelvkönyv matematikusoknak. (English language coursebook for mathematicians). Budapest, 1975, Tankönyvkiadó (J-3 1079) 1-226. o.

2.      BÁRDOS JENŐ - MAJOS - PÉCHY - SEPRŐDI: Orosz nyelvtani gyakorló. Budapest, 1976, Tankönyvkiadó (J-3 1162) 1-126. o.

3.      BÁRDOS JENŐ - CSANÁDI - GARAMI - GERENCSÉR - SEPRŐDI: Angol társalgó. (Everyday conversation in English). Budapest, 1978, Tankönyvkiadó (J0-36) 1-91. o.

4.      BÁRDOS JENŐ:  Methodology for using tape recorders and AAC language laboratories in FL teaching (Módszertani segédanyag a magnetofon és a nyelvi laboratórium használatához.) Budapest, 1982, Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztálya, pp. 1-21.

5.      BÁRDOS JENŐ - DUDÁS - KISS - LESETÁR - MIKÓ - SEPRŐDI - SIPOS: Orosz társalgás. Budapest, 1983, Tankönyvkiadó (J0-37) 1-169. o.

6.      BÁRDOS JENŐ - SARBU ALADÁRNÉ: Angol feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához. Budapest, 1984, 1985, 1986, 1988, Tankönyvkiadó, 1-153. o.

Fokozatszerzés (1987) után

7.      BÁRDOS JENŐ: Language Laboratory Practice Tapes for Hungarian as a Foreign Language. Rutgers University Media Center, 1989, (4x60') (magnetofon kazetták szövegkönyvvel)

8.      BÁRDOS JENŐ:  Hungarian Literature and Culture. Rutgers University. New Brunswick, N. J., 1989, Kinko's Professor Publishing, pp. 1-387.

9.      BÁRDOS JENŐ - SARBU A.: English tests for the medium degree examinations (Angol feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához). Budapest, 1992, Tankönyvkiadó, pp. 1-152.

10.  BÁRDOS JENŐ - MILNER, M.: Teaching Practice Handbook. Veszprém, 1994, University of Veszprém, pp. 1-127.

 

 

 

 

 

 

 

5.  Referált konferencia-előadások

Fokozatszerzés (1987) után

1.      BÁRDOS JENŐ: LT Methodology: a comparative case. FIPLV Világkonferencia. Pécs, 1991, pp. 1-19.

2.      BÁRDOS JENŐ: Reflections on the tradition of teacher training in Hungary in the mirror of the 90s. IATEFL 3rd Conference, Veszprém, 1993. In Tradition and innovation: Changing values in Central European TEFL Education. pp. 1-20.

3.      BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia, mint tudomány körvonalai. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, 1996, 29-50. o.

4.      BÁRDOS JENŐ: Some Current Issues in Language Pedagogy. Vth International Second Language Acquisition Workshop. Veszprém, 1996, pp. 1-25.

5.      BÁRDOS JENŐ: Secondary Education and the Universities: Expectations and Correspondences (The Case of Hungary). ESMU TEMPUS-07041. Párizs, 1997, pp. 1-28.

6.      BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi mérés és értékelés metamorfózisai. In Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban 1967-1997. Budapest, 1997. ELTE ITK, 41-53. o. (ISBN 963-04-9492-2)

7.      BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanítása, mint propedeutikai tárgy. In LENGYEL  - NAVRACSICS - NÁDASI (szerk.): Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999,  VEK, 149. o.

8.      BÁRDOS JENŐ: Pedagógia és nyelvpedagógia. (A nyelvpedagógia multidiszciplinaritása). Interdiszciplináris pedagógia. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 1999, 11/13.

9.      BÁRDOS JENŐ: Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában. Plenáris előadás az ELTE "Tanárképzés és tudomány" című országos tudományos és módszertani konferenciáján, 2000. augusztus 31.-szeptember 01.

10.  BÁRDOS JENŐ: Műveltség és nyelvtanítás. (szekció előadás a: Globalizáció. Tudás- és információtársadalom c. szekcióban). Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. II. Kiss Árpád emlékkonferencia, Debrecen, 2001. november 9-10.

11.  BÁRDOS JENŐ: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. Plenáris előadás a MANYE Kongresszusán, Győr. 2003. április 14(-16).

 

 

6.  Nem referált konferencia-előadások, tanulmányutak előadásai

Fokozatszerzés (1987) előtt

 

1.      BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi értékelés elmélete, módszerei és lektorátusi gyakorlata. Előadás az Egri Országos TIT Konferencián, 1978.

2.      BÁRDOS JENŐ: Teszttípusok, tesztkészítés, tesztelemzés. Előadás a Miskolci Országos INYT Konferencián, 1979. ápr. 3.

3.      BÁRDOS JENŐ: Language Teaching in Hungary: the Case for EFL. English Department, University of Stockholm, 1986. 04/11.

4.      BÁRDOS JENŐ: Foreign Language Examinations in Hungary. Educational Research Institute, Mölndal, University of Göteborg, 1986. 04/22.

Fokozatszerzés (1987) után

5.      BÁRDOS JENŐ: Humanistic Approaches in FLT in Central-Europe. TESOL Annual Conference, Chicago, Illinois, 1988. 03/17.

6.      BÁRDOS JENŐ: Language Teaching Methods in Europe and Hungary. Cornell University, Ithaca, N. Y., 1988. 05/09.

7.      BÁRDOS JENŐ: Language teaching and methodology: State of the Art. American Hungarian Educators’ Association (AHEA) XIII. Conference, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA., 1988. 05/21.

8.      BÁRDOS JENŐ: Magyar közoktatás: hogyan tovább? Magyar Öregdiák Szövetség, Bessenyei Kör, New Brunswick, N. J., 1988. szept. 3.

9.      BÁRDOS JENŐ: Methods and Language Teaching: Have 25 Centuries Taught us anything? Rutgers University, Faculty of Arts and Sciences (FAS), New Brunswick, N. J., 1988. 11/08. Recorded on video, available at FAS Research Center.

10.  BÁRDOS JENŐ: Humanistic-holistic Approaches to LT in Europe. GURT (Georgetown University Round Table Conference), Washington D.C., 1989. 03/10.

11.  BÁRDOS JENŐ: Language Teaching in the 80s. San Juan, Puerto Rico, 1989. 03/23.

12.  BÁRDOS JENŐ: Hungarian Music: Folk, Rock or Classical? Cayey, Puerto Rico, 1989. 03/24.

13.  BÁRDOS JENŐ: Hungary, 1989. Center for International Faculty and Student Services, Rutgers University, N. J., 1989. 11/20.

14.  BÁRDOS JENŐ: Comparative FLT Methodology. McGill University, Montreal, Canada, 1990. 03/22.

15.  BÁRDOS JENŐ: Education in Hungary. Conference on Economic, Educational and Political Changes in East Central Europe, Glassboro State College, N. J., 1990. 04/10.

16.  BÁRDOS JENŐ: Changes in Eastern Europe: A Cultural Perspective. Montclair State College, N. J., 1990. 04/24.

17.  BÁRDOS JENŐ: English Language Training at Hungarian Universities. AHEA XV. Conference, Montclair State College, N. J., 1990. 04/28.

18.  BÁRDOS JENŐ: Specific Features of Teaching ’Exotic’ Languages. Foreign Service Institute, Washington D. C., US Department of State, 1990. 05/23.

19.  BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations in Hungary. ETS (Educational Testing Service), Princeton, N. J., 1990. 06/06.

20.  BÁRDOS JENŐ: LT Methodology: a Comparative Case. Előadás az FIPLV Világ-konferencián, Pécs, 1991. pp. 1-19.

21.  BÁRDOS JENŐ: AC, AAC, AAC+: Interactive Language Laboratories and the Theories of Foreign Language Teaching. Turku, Auditek Oy, Teleste, 1992. pp. 1-21.

22.  BÁRDOS JENŐ: Education and FLTT in Hungary. Fulbright-Hayes Seminars Abroad Program. Hungary in Transition. (Hungarian Fulbright Committee) Budapest, 1993.

23.  BÁRDOS JENŐ: Reflections on the Tradition of Teacher Training: Hungary in the Mirror of the 90s (Tradition and Innovation: Changing Values in Central European TEFL Education). IATEFL Hungary, 3rd Conference at the University of Veszprém, 1993. 10/09.

24.  BÁRDOS JENŐ - DEGI, B.: Curriculum Developments at the University of Veszprém. USIS and the Fulbright Commission, Budapest, 1994. pp. 1-16

25.  BÁRDOS JENŐ: Curriculum Design and the Models of FL Teacher Training. ATEE: Association for Teacher Education in Europe Conference, SIG Sessions, Prága, 1994. pp. 1-18.

26.  BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. MPT Didaktikai Szakosztály, Budapest, 1995. 10/30.

27.  BÁRDOS JENŐ: Maintaining Teaching Quality in the context of increasing and diminishing resources. ESMU, University of Stockholm, 1996.

28.  BÁRDOS JENŐ: Effective Teacher Training: Strategies and Techniques. Council of Europe - MKM, Tótvázsony, 1996.

29.  BÁRDOS JENŐ: Some Current Issues in Language Pedagogy. Alkalmazott Nyelvészeti Nemzetközi Műhely (5th International SLA Workshop), Balatonalmádi, 1996.

30.  BÁRDOS JENŐ: Effective Teacher Training: Strategies and Techniques. Council of Europe, Graz, 1996. pp. 1-22.

31.  BÁRDOS JENŐ: A docimológia alapkérdései történelmi keretben. Idegennyelvoktatási Konferencia: Megmérettetések: A hazai értékelés jelene és távlatai. Pécs, 1996.

32.  BÁRDOS JENŐ: Content Structure and Mehods in a University Management Program. TEMPUS, Budapest, 1996. (TEMPUS Hungary 1997) pp. 1-32.

33.  BÁRDOS JENŐ: Secondary Education and the Universities: Expectations and Correspondences (The Case of Hungary). ESMU TEMPUS-07041. Párizs, 1997. pp. 1-28.

34.  BÁRDOS JENŐ: Listening in FLT: expectations and limitations 2nd Summer University of Psycholinguistics, Balatonalmádi, 1999. 06/7-11.

35.  BÁRDOS JENŐ: Cipruslombok egy nyelvvizsga sírjára. Előadás a X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusán. A nyelv szerepe az információs társadalomban. Székesfehérvár, 2000. ápr. 19.

36.  BÁRDOS JENŐ: The Hierarchy of Language Pedagogy Subjects in Foreign Language Teacher Training; The Content Structure of  the Veszprém PhD Course in Language Pedagogy; Humanism in Language Teaching; 2000. május 22. és 30. között Nantes-i Állami Egyetemen tartott előadások.

37.  BÁRDOS JENŐ: Foreign Language Testing in Hungary on the Turn of the Millenium (Educational Testing Service-ben (ETS, Princeton, N. J.); Language Examination Systems in Hungary (Center for Applied Linguistics-ben, (CAL, Washington DC) 2000. december 9. és 18. között, Egyesült Államok

38.  BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia a nyelvoktatásban. Előadás az "Átjárható nyelvhatárok" c. szimpóziumon, a Nyelvek Európai Éve alkalmából. Székesfehérvár, 2001. szept. 21.

39.  BÁRDOS JENŐ:  Kulturális kompetencia a nyelvoktatásban. (A 2001. szeptember 21-i előadás megismétlése a SZIF tudományos rendezvénysorozatának részeként). Széchenyi István Főiskola - Idegen Nyelvi Tanszék, Győr, 2001. nov. 6.

40.  BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás fogalmának értelmezései. (szekció előadás az Elméleti Nyelvpedagógia szekcióban) XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2002. márc. 27-29.

41.  BÁRDOS JENŐ: Új fejlemények és megtorpanások a nyelvtudás értékelésének elméletében és gyakorlatában. Előadás Az idegennyelv oktatás eredményességének mérése, értékelése elnevezésű konferencián. Veszprém, 2002. máj. 24., VEAB.

42.  BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés multidiszciplináris háttere. Szimpózium  ’Az idegen nyelvek oktatásának aktuális problémái’ c. előadáscsoporton belül.  II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. okt. 24-26., MTA Székház.

43.  BÁRDOS JENŐ: Nyelvvizsgák és más furcsaságok. Előadás a Pedagógiai Értékelés c. konferencián, Szeged, 2003. febr. 14-15.

44.  BÁRDOS JENŐ: Closing remarks. The HAAS Biennial Conference. Budapest, 2003. 03/6-7.,  ELTE.

45.  BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás megítélésének korlátai. (A 2003. februári előadás ismétlése továbbképzés keretében, meghívott előadóként). Budapest, 2003. ápr. 9., BKÁE Közgazdasági Szaknyelvi Vizsgaközpont.

46.  BÁRDOS JENŐ: The Man from God Knows Where. Előadás Tom Russell életéről, dalairól. Veszprém, 2003. máj. 5.,  VEAB-Konferenciaterem.

47.  BÁRDOS JENŐ: Afro-amerikai spirituálék és gospelek. Zenés előadás az MTA VEAB Kulturális Klub művészeti előadásainak keretében. Veszprém,  2003. szept. 18., MTA VEAB Székház Nagyterme.

48.  BÁRDOS JENŐ: Kerekasztal beszélgetés. (Levezető elnök: Öveges Enikő /OM/; további résztvevők: Nikolov Marianne /PTE/; Kópházi Erzsébet /KE/; Majorosi Anna /KFJ/) A nyelvtanárképzés jövője c. konferencia. Az Oktatási Minisztérium és a Kodolányi János Főiskola szervezésében. Székesfehérvár, 2003. szept. 19., Kodolányi János Főiskola.

49.  BÁRDOS JENŐ: A kommunikatív nyelvtanítás három évtizede: tündöklés, bukás, vagy csak árapály? (szekció előadás Nyelvpedagógia szekcióban). Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. III. Kiss Árpád emlékkonferencia. Debrecen, 2003. nov. 7-8.

50.  BÁRDOS JENŐ: Afro-amerikai spirituálék és gospelek. A szeptember 18-i zenés előadás (MTA VEAB) ismétlése. Veszprém, 2003. nov. 10., Csermák Antal Zeneiskola.

51.  BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás mérhetőségének korlátai. Vitaindító előadás a MANYE alkalmazott nyelvészeti vitasorozat keretében rendezett ’Az idegen nyelvi mérés és értékelés’ c. nyilvános ülés keretében. (dr. Bárdos Jenő MANYE alelnökének szervezésében és vezetésével) Budapest, 2003. nov. 17., ELTE BTK, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.

52.  BÁRDOS JENŐ: XXI. századi nyelvtanítás: van-e új a nap alatt? Plenáris előadás a VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián, Dunaújváros, 2004. márc. 18-20., Dunaújvárosi Főiskola, Idegen Nyelvi Lektorátus.

53.  BÁRDOS JENŐ: Élő nyelvtanítástörténet. Dr. Budai László 70. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia. Veszprém, 2004. szept. 27., VEAB.

54.  BÁRDOS JENŐ: A Közös Európai Referenciaszintek és a nemzetközi nyelvvizsgák csereszabatosítása. (tudományos tanácskozás, előadás meghívásra) (kiküldő fél: OM-NYAT). London, 2004. okt. 07-10., City of Guilds Pitman Qualifications Examination Centre.

55.  BÁRDOS JENŐ: Improving foreign language education in the European Union - Working Conference. (Előadás tartása meghívott előadóként. Kiküldő fél: OM) Hága, Hollandia, 2004. okt. 14-17.

 

 

7. Könyvszerkesztés, lektorálás

Fokozatszerzés (1987) előtt

1.      RAPCSÁK, L.: Angol elválasztási szótár külkereskedelmi levelezők számára. Lektorálta: Bárdos, J., Budapest, 1982, Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztálya,  1-58. o.

2.      BÁRDOS JENŐ (szerk.): Az Állami Nyelvvizsgák tematikája (Közép- és felsőfok). Budapest, 1985, ELTE ITK, 1-32. o.

3.      BLUM, E. - OPRICSNÉ, O. M.: Angol távközléstechnikai szakmai nyelvkönyv. Lektorálta: BÁRDOS, J. - Lajkó, S., Budapest, 1985. II.  1-160. o.

4.      CSONKA, M.: Let’s Speak English! Angol Nyelvkönyv. I-IV. (Tanuljunk nyelveket!) Szakmai lektorok: BÁRDOS J. - Bodóczky, C. - Kutor, S., Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, pp. 1-355.

Fokozatszerzés (1987) után

5.      BÁRDOS JENŐ (lekt.): A hungarológia oktatása. Budapest, 1987/1., Magyar Lektori Központ.

6.      ANNUS, G. - BÁRDOS JENŐ - LENGYEL ZSOLT (szerk.): II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia kiadványa, 1992. Veszprém, 1994, VE Egyetemi Kiadó.

7.      BÁRDOS JENŐ: Challenges in Foreign Language Teacher Training (FLTT): An Analytical Study Prepared for the Kecskemét Teacher Training College (KETIF). 1995, pp. 1-79.

8.      BÁRDOS JENŐ (felelős kiadó): Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia kiadványa, Veszprém, 1995.

9.      BÁRDOS JENŐ (edited and introduced by): American Philantropy. Veszprém, 1997, Eötvös Károly Megyei Könyvtár Nyomdája,  pp. 1-108. (ISBN 963-7332-58-8)

10.  BÁRDOS JENŐ (Series Editor): Key Notions in English Studies I. Veszprém, 1998, VE Egyetemi Kiadó, pp. 1-256.

11.  BÁRDOS JENŐ (Series Editor): Key Notions in English Studies II. Veszprém, 2001, VE Egyetemi Kiadó,  pp. 1-186.

12.  BÁRDOS JENŐ (sorozatszerkesztő): Nyelvpedagógia tankönyvsorozat I-V. Budapest, 2000-2005. Nemzeti Tankönyvkiadó. Megjelent kötetek: Bárdos, J.: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata, 2000., Poór, Z.: Nyelvpedagógiai technológia, 2001., Kurtán, Zs.: Idegen nyelvi tantervek, 2001., Bárdos, J.: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, 2002., Bárdos, J.: Élő nyelvtanítás-történet, 2005.

13.  BÁRDOS JENŐ (lekt.): Poór Zoltán: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest,  2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-130. o.

14.  BÁRDOS JENŐ (lekt.): Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-204. o.

15.  BÁRDOS JENŐ - GARACZI IMRE (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1-446. o.

16.  BÁRDOS JENŐ (lekt.): Nyelvtudásmérési terminológia szótár. Origó Nyelvvizsga Könyvek. Budapest, 2004, ITK, 1-76. o.

 

 

8. Fordítások (csak a könyvek)

Fokozatszerzés (1987) után

1.      BÁRDOS JENŐ: (szépirodalmi fordítás) Nora (Anna Rivers Siddons: Nora, Nora). Budapest, 2002, Magyar Könyvklub, pp. 1-310.

2.      BÁRDOS JENŐ: (szakfordítás és lektorálás) Nyelvtudásmérési terminológiai szótár (’Multilingual Glossary of Language Testing Terms’ CUP, 2002., (ed. Michael Milanovic) ORIGÓ Nyelvvizsga Könyvek, Budapest,  2004, Idegennyelvi Továbbképző Központ, 1-65. o.

3.      BÁRDOS JENŐ: (szakfordítás) ALTE tananyagok tesztfejlesztők számára (ALTE Materials for the Guidance of Test Item Writers). 1995, Members of ALTE, Budapest, 2004, ITK, 1-185. o.

4.      BÁRDOS JENŐ: (szépirodalmi fordítás) Még egy élet (Mary Higgins Clark: The Second Time Around). Budapest, 2004, Magyar Könyvklub, pp. 1-240.

5.      BÁRDOS JENŐ: (szakfordítás) Nyelvvizsgák szintegyeztetése a Közös Európai Referenciakerettel. Kézikönyv. (Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF), Manual). Strasbourg,  2001  Council of Europe, Language Policy Division (Megjelenés alatt: Budapest, 2005, OM Nyelvvizsga Akkreditációs Központ, 1-182.  o.)

 

 

9. Pedagógiai alkotások, innovációk (jelenleg is működő iskolák és vizsgarendszerek)

Fokozatszerzés (1987) előtt

1.        Állami Nyelvvizsga megújítása (az 1979-es új vizsgarendszer stabilizálása, minőségbiztosítása; illetve az 1988-90-ben bevezetett új vizsgarendszer kidolgozása). ELTE ITK (1979-90). Utóda: Origó Nyelvvizsgarendszer.

Fokozatszerzés (1987) után

2.        Magyar mellékszak az Egyesült Államokban (18 kredites mellékszak, New Jersey állami egyetemén, a Rutgers Egyetemen, New Brunswick, N.J., 1988-90).

3.        Angol nyelv és irodalom szakos, egyetemi és főiskolai szintű bölcsész- és tanárképzés a Veszprémi Egyetemen, gyakorló iskolai hálózattal (akkreditálva: 1998, kiváló és jó minősítéssel).

4.        A Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara mint bölcsészettudományi és természettudományi kar (v.ö. FAS =  Faculty of Arts and Sciences, 1990-98, dékánként.)

5.        Nyelvpedagógiai Doktori Program (1998-2003), utóda: Interdiszciplináris Doktori Iskola, Nyelvpedagógiai Alprogram.

 

Tudományos teljesítmény számszerű összegzése

 

 

Mennyiségi mutatók összefoglalása

az akadémiai doktori eljárási kérelemhez

 

(Bárdos Jenő)

 

 

 

Magyarul

Idegen nyelven

Összesen

 

 

Publikáció

Könyv:

Könyvfejezet:

Tudományos cikk:

Egyetemi tankönyv, jegyzet: Szerkesztés, lektorálás: Fordítás:

 

Összesen:   

6

15

 

28

 

 

0

 

9

  5 

 

63

Könyv:

Könyvfejezet:

Tudományos cikk:

Egyetemi tankönyv, jegyzet: Szerkesztés, lektorálás:

Fordítás:

 

Összesen:

1

9

 

5

 

 

10

 

7

0

 

32

Könyv:

Könyvfejezet:

Tudományos cikk:

Egyetemi tankönyv, jegyzet: Szerkesztés, lektorálás:

Fordítás:

 

Együtt:

7

24

 

33

 

 

10

 

16

5

 

95

Hazai és külföldi konferenciák, meghívott előadások

 

 

27

 

 

38

 

 

Együtt: 65

Hivatkozás

184

18

202

Tudományos szervezeti tagság

8

6

14

Szakértői testület

13

-

13

Alapítványok

7

-

7

Kutatói pályázat

3

-

3

Egy hónapnál hosszabb külföldi ösztöndíj

 

1979/80, Anglia, 11 hónap

1986, Svédország, 1 hónap

1988-90, Egyesült Államok,  36 hónap

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:                  48

             

 

 

Részletes felsorolásuk a következő mellékletekben találhatók:

-         Publikációs jegyzék

-         Szakirodalmi hivatkozások

-         Önéletrajzi összegző adatlap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKIRODALMI HIVATKOZÁSOK

 

BÁRDOS JENŐ

 

MŰVEIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZPRÉM, 2005.


 

I.                   Tudományos könyv, monográfia

 

I/1. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtanítás: múlt és jelen. A nyelvtanítás története. Gyorsuló Idő sorozat, Budapest, 1988, Magvető, 1-218. o.

 

1.      DÖRNYEI ZOLTÁN: Psycholinguistic Factors in Foreign Language Learning (Pszicholingvisztikai tényezők az idegen nyelvek tanításában). Budapest, 1988, [3] 258. o.

2.      HELTAI PÁL: Elméretett … Hozzászólás Dörnyei Zoltán és N. Tóth Zsuzsa "Megméretett - A magyar állami nyelvvizsgarendszer áttekintése" c. cikkéhez. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1989 jan.) 1. sz. 67., 68., 69. o.

3.      SZ. TÓTH GYULA: Tanagyag és tanítási program a francia nyelv tanításához. Általános iskola 1. osztály. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. Veszprém, 1990-1991, OOK,  76. o.

4.      KECSKÉS ISTVÁN - PAPP TÜNDE: Elméleti nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás. Budapest, 1991, TS-4 Programiroda, 265. o.

5.      VÁMOS ÁGNES: Idegen nyelv (Az idegen nyelvi fejlesztési munkálatok eddigi eredményei, problémái). Iskolakultúra, 2. évf. (1992) 13-14. sz. 86., 93. o.

6.      CSÖLLE ANITA: A csoportdinamika szerepe az oktatásban. Iskolakultúra, 3. évf. (1993) 12. sz. 78. o.

7.      DÁLNOKI-FÉSŰS ANDRÁS: Nyelvtanítás-nyelvtanulás. Módszertani kézikönyv. Budapest, 1993, Relaxa Kft. 216., 232. o.

8.      HELTAI PÁL: Fordíthatjuk-e Richard Coeur-de-Lion-t Hódító Vilmosnak? Iskolakultúra, 5. évf. (1995) 15-16-17. sz. 134., 144. o.

9.      IMRE ANNA: Tendenciák az elmúlt évek nyelvoktatásában. Iskolakultúra, 5 évf. (1995) 15-16-17. sz. 152. o.

10.  LENGYEL ZSOLT: Múltban gyökerező jelen. A magyarországi alkalmazott nyelvészet a kilencvenes években. Modern Nyelvoktatás, 2. évf. (1996. szept.) 3.sz. 21. o.

11.  NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ - ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jól nyelvkönyvet? Iskolakultúra, 7. évf. (1997) 11. sz. 28. o.

12.  GIAY BÉLA: A magyar mint idegen nyelv/ hungarológia oktatásának módszertani alapkérdései. Modern Nyelvoktatás, 3. évf. (1997. máj.) 1-2. sz. 43. o.

13.  SZABLYÁR ANNA: A hazai némettanítás áttekintése. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 17. o.

14.  DÁLNOKI-FÉSŰS ANDRÁS: Nyelvgyakorlatok könyve a nyelvtanítás-nyelvtanulás leghatékonyabb gyakorlataival. Budapest, 1998, Relaxa Kft. 82. o.

15.  MORVAI EDIT: Az általános iskolai nyelvoktatás. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 43., 55. o.

16.  CSERNUSNÉ ORTUTAI KATALIN: Francia nyelvkönyvek az egyetemi oktatásban. In Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok, Közép-Európa II. Veszprém, 1998, VE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 194. o.

17.  NAGY PIROSKA: Tehetségfejlesztési lehetőségek középiskolás tanulók idegennyelvi képzésében. In Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok, Közép-Európa II. Veszprém, 1998, VE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 187. o.

18.  HEGEDŰS JÓZSEF: Az idegennyelv-tanulás néhány elméleti kérdése. Modern Nyelvoktatás, 4. évf. (1998. dec.) 4. sz. 14. o.

19.  CSIZÉR KATA - DÖRNYEI ZOLTÁN - NYILASI EMESE: Az általános iskolák nyelvtanulási attitűdjei és nyelvválasztása Magyarországon. Az orosztól az angolig? Magyar Pedagógia, 99. évf. (1999) 2. sz. 203. o.

20.  GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola - európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

21.  KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 67., 187. o.

22.  SZÉKELY GÁBOR: A 160 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerepe a nyelvoktatásban és a nyelvművelésben. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. ápr.) 1. sz. 9. o.

23.  KÉZI ERZSÉBET: Az idegen nyelvek oktatásának módszerei, a módszerek társadalmi és politikai összefüggései. In Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma, Debrecen, Kiss árpád Archívum Könyvtára - Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, 2001, 833., 844. o.

24.  CSIZÉR KATA - DÖRNYEI ZOLTÁN - NÉMETH NÓRA: Az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos attitűdök változása az általános iskolások körében az 1990-es évek Magyarországán. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. dec.) 4. sz.  19., 29. o.

25.  LANTOS ÉVA: A kommunikatív grammatika tanításának nyelvpedagógiai sajátosságai. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 111. o.

26.  BENCÉNÉ FEKETE ANDREA: A kerettantervi német nyelvkönyvek kiegészítése. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja. 10. évf. (2002) 3-4. sz. 27. o.

27.  MADARÁSZ KLÁRA: Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé: a nyelvpedagógiai elmélet oktatásának helyzete és lehetőségei. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), az Óvó- és Tanárképző Főiskolák Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének folyóirata,  Budapest (2002) 72. o.

28.  GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK,  27-31. o.

29.  MIHALOVICS NATÁLIA: Adalékok a magyarországi középiskolai francianyelv-oktatás történetéhez. Alkalmazott Nyelvtudámony, 3. évf. (2003) 1. sz. 110. o.

30.  KÉZI ERZSÉBET: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció. Budapest, 2004. Eötvös Kiadó, 163. o.

 

I/2. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. (Comparative language teaching methodology) Veszprém, 1992, 1993, 1995, 1998, VE Egyetemi Kiadó, 1-199. o.

 

31.  DÁLNOKI-FÉSŰS ANDRÁS: Nyelvtanítás-nyelvtanulás. Módszertani kézikönyv. Budapest, 1993, Relaxa Kft. 216. o.

32.  POÓR ZOLTÁN: A kommunikatív szemlélet megvalósulási formái a gyermekkori nyelvoktatásban. Kecskemét, 1995, KTF. 3., 160. o.

33.  DEÁK PÉTERNÉ - MÁTÉ GYÖRGYI (szerk.): A nyelvtanulás folyamata és mérése. Pécs, 1997, JPTE Lingua Franca Csoport, 195. o.

34.  SZABÓ GÁBOR: Brian Martin és Molnár Katalin: Essentials of Applied Linguistics for English Language Teachers. (Department of English Language and Literature, Berzsenyi Dániel College, Szombathely, 1996. 146 p.) Könyvszemle. Modern Nyelvoktatás, 4. évf. (1998. szept.) 2-3. sz. 151. o.

35.  SÁRDI CSILLA: Létezik-e kommunikáció az idegen nyelvi tanteremben? Kodolányi Füzetek 6. (szerk.: Kiszely Zoltán) 7. o.

36.  DÉKÁNY EDIT: A fordítói kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről. Fordítástudomány, 3. évf. (2001) 2. sz. 93., 97. o.

37.  POÓR ZOLTÁN: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 10., 11., 12., 13., 24., 75., 111. o.

38.  KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 187. o.

39.  GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola - európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

40.  ESZENYI RÉKA: Taalpedagogische aspecten in het werk van Johannes Amos Comenius (1592-1670). In Artikels voor het Regional Colloquium Nederlandicum, Debrecen, 2002. KLTE.

41.  BERÉNDI MÁRTA: A nyelv tudatos használata a személyiségfejlődés szolgálatában. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 23., 24. o.

42.  AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 13., 23. o.

43.  KLEIN ÁGNES: A "jó" nyelvtanár személyisége. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 53., 54., 56., 58., 63. o.

44.  NAGYNÉ FOKI LÍVIA: A nyelvtan tanítása. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 194., 197. o.

45.  BOLDIZSÁR BOGLÁRKA: A beszédkészség fejlesztése. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 277., 280., 290., 295. o.

46.  SZOLÁR BERNADETT: Az íráskészség fejlesztésének főbb gyakorlati kérdései. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 359., 369. o.

47.  MARLOK ZSUZSA: Az oktatás dimenziói. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 407., 419. o.

48.  MADARÁSZ KLÁRA: Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé: a nyelvpedagógiai elmélet oktatásának helyzete és lehetőségei. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), az Óvó- és Tanárképző Főiskolák Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének folyóirata,  Budapest (2002) 72. o.

49.  POÓR ZOLTÁN: A nyelv tudatos használata a személyiségfejlődés szolgálatában. Iskolakultúra (2002) 12. sz. 23. o.

50.  GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.

51.  FEKETE ANDREA: Német Nyelvoktatás. Nyelvészet, módszertan, nemzetiségpolitika. (Deutschunterricht. Linguistik, Methodik, Nationalitatenpolitik) Kaposvár, 2003, 109. o.

52.  ERDÉLYI CSONGOR: A képek szerepe a nyelvoktatásban. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 1-2. sz. 37. o.

53.  KÉZI ERZSÉBET: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció. Budapest, 2004. Eötvös Kiadó, 163. o.

54.  MÁTYÁS JUDIT: Szakmai nyelvvizsgáztatás és vizsgafeladatok az EU-követelmények tükrében. In Kukorelli Katalin (szerk.): VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei), Dunaújváros, 2004, 244., 245. o.

 

I/3. BÁRDOS JENŐ: Models of Contemporary FLTT (Foreign Language Teacher Training): Theory and Implementation. Washington, D.C., U.S.A., 1995, The ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, CAL. pp. 1-83. (Published by ERIC Document Reproduction Service No ED397629; http://ericae2.educ.cua.edu/db/riecije/ed397629.)

 

55.  BUKOR EMESE: Changing Perspectives on Teacher Knowledge: An Analysis of an English Teacher Education Program in Hungary. Ottawa, Ontario, 2002. Carleton University, pp. 69., 70., 74., 76., 82-83. 107.

56.  WOODS, DEVON - BUKOR, EMESE: Instructional Strategies in Language Education. 2005, Palgrave MacMillan (megjelenés alatt)

 

I/4. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, 2000, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-300. o.

 

57.  SZÉPE GYÖRGY: Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések. Educatio, 9. évf. (2000) 4. sz. 649. o.

58.  BOÓCZ-BARNA KATALIN: (recenzió) Modern Nyelvoktatás, 6. évf. (2000) 2-3. sz. 96-97. o.

59.  BUKTA KATALIN: (recenzió) Magyar Pedagógia, 100. évf. (2000) 1. sz. 115-118. o.

60.  KERBER ZOLTÁN: Könyvjelző. Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. (2000. máj.) 89. o.

61.  SZENDE VIRÁG: A kiejtéstanítás alapjai és sajátosságai a magyar mint idegen nyelv tanítása során. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Jyväskylä, 2001.   

62.  SZÉPE GYÖRGY: Nyelvpolitika: múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs (2001) 222. o.

63.  DÉKÁNY EDIT: A fordítói kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről. Fordítástudomány, 3. évf. (2001) 2. sz. 92., 93., 97. o.

64.  PETNEKI KATALIN: Nyelvpedagógia - az idegen nyelvek tanításának tudománya. (recenzió) Iskolakultúra, Pécs, 11. évf. (2001. jan.) 1. sz. 103-106. o.

65.  ANTAL MÁRIA: Például a fordítás. Nyelvi Mérce, 1. évf. (2001) 1-2. sz. (Az anyanyelv szerepe az idegennyelv tanításban és nyelvtudásmérésben). Budapest, Idegennyelvi Továbbképző Központ, 26. o.

66.  POÓR ZOLTÁN: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 14., 17., 24., 111. o.

67.  VÁMOS ÁGNES: A metafora felhasználása a pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. Magyar Pedagógia, 101. évf. (2001) 1. sz. 94., 102., 107. o.

68.  KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 41., 42., 48., 99., 124., 187. o.

69.  ESZENYI RÉKA: Kommunikációs stratégiák a nyelvórán. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. dec.) 4. sz. 64., 70. o.

70.  BERÉNDI MÁRTA: Nyelvtanárok együttműködési formái és lehetőségei közös nyelvi csoportok esetén. In: A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár, 2001. Kodolányi János Főiskola, 270. o.

71.  NÁDOR ORSOLYA: Nyelvpolitika. A magyar nyelv politikai státusváltozásai és oktatása  a kezdetektől napjainkig. Budapest, 2002, BIP, 223. o.

72.  DÁVID JUDIT: Az angol nyelv tanítása az iskolarendszerű felnőttoktatásban. Kommunikáció. Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás: Iskolafejlesztési és Integrációs Központ. OKI, 2002,  on-line kiadvány (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=kommunikacio-3-David-Angol.html)

73.  PÉTER ORSOLYA ADÉL: Az olvasási készség fejlesztése. NyelvészNet. Nyelvészeti Portál, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2002 (http://www.nytud.hu/pp/oap.html)

74.  KURTÁN ZSUZSA: Követelmények és kompetenciák a nyelvoktatás tervezésében. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002.175., 179. o.

75.  BERÉNDI MÁRTA: Miért (,) működnek a stratégiák? Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 10. évf. (2002) 3-4. sz. 12., 16. o.

76.  LŐRINCZ ILDIKÓ: (recenzió) Bárdos Jenő és Garaczi Imre (szerk.) Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. (Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány: Veszprém, 2002. 444 p.) Könyvszemle. Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. dec.) 4. sz. 81., 83. o.

77.  CSIZÉR KATA - DÖRNYEI ZOLTÁN: Az általános iskolások idegennyelv-tanulási attitűdjei és motivációja. Magyar Pedagógia, 102. évf. (2002) 3. sz.  333., 351. o.

78.  ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A szótanulás nehézségei: szókincsmérések egyetemi hallgatókkal. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 114., 121. o.

79.  OSZETZKY ÉVA: Szókincsfejlesztés a francia nyelv tanításában. Gondolatok egy szókincsfelmérés kapcsán. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 111. o.

80.  CSÁKBERÉNYINÉ TÓTH KLÁRA - SZIRMAI ERIKA: Ugyanúgy olvasunk? Kontrasztív vizsgálatok az anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasástanítás körében. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 25., 29. o.

81.  AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 12., 17., 23. o.

82.  FÁBIÁN GYÖNGYI: A nyelvtanár viselkedésének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 49. o.

83.  KLEIN ÁGNES: A "jó" nyelvtanár személyisége. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 57., 58., 63. o.

84.  SZLADEK EMESE: A tanuló affektív sajátosságai. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 66., 82. o.

85.  GOLUBEVA IRINA: A nyelvtanulók szociobiológiája. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 100., 101., 104., 107., 108., 110., 112. o.

86.  WARGA ÉVA: Egyes kognitív jellemzők szerepe a nyelvtanulási folyamatban. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 134. o.

87.  SZALAI TÜNDE: Gondolatok a tanulói személyiség kognitív dimenzióiról. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 158. o.

88.  SZEKERESNÉ RÓZSA ETELKA: A kiejtés tanítása. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 165., 170., 181. o.

89.  NAGYNÉ FOKI LÍVIA: A nyelvtan tanítása. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 188., 191., 192., 197. o.

90.  UJLAKYNÉ SZŰCS ÉVA: A szókincs tanítása. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 200., 202., 204., 207., 211., 215. o.

91.  TECHETNÉ IGNÁCZY RITA: Hibaelemzés, hibajavítás. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 221., 233. o.

92.  KOVÁCSNÉ VARGA ÉVA: A hallás utáni értés fejlesztésének gyakorlati kérdései. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 244., 248., 253. o.

93.  GÁLNÉ MÉSZÁROS BEÁTA: A hallás utáni értés fejlesztése. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 255., 257., 261., 271. o.

94.  BOLDIZSÁR BOGLÁRKA: A beszédkészség fejlesztése. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 274., 275., 277., 278., 279., 281., 282., 285., 290., 292., 293., 295. o.

95.  HOMOLYA KATALIN: Az olvasási készség (Metodikai vázlat). In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 299. o.

96.  GÁL PÉTER: Az íráskészség fejlesztésének tartalmi vonatkozásai. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 321., 322., 325., 327., 328., 329., 334., 339. o.

97.  SZOLÁR BERNADETT: Az íráskészség fejlesztésének főbb gyakorlati kérdései. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 352., 353., 355., 356., 357., 361., 369. o.

98.  ANGELI ZSUZSANNA: A nyelvtanulási folyamat sajátosságai. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 380., 400. o.

99.  MARLOK ZSUZSA: Az oktatás dimenziói. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 403., 404., 405., 410., 419. o.

100.          ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A pedagógiai kutatásban alkalmazható néhány módszerről. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 427., 433., 442. o.

101.          MADARÁSZ KLÁRA: Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé: a nyelvpedagógiai elmélet oktatásának helyzete és lehetőségei. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), az Óvó- és Tanárképző Főiskolák Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének folyóirata,  Budapest (2002) 72. o.

102.          DÉKÁNY EDIT: A fordítás idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről. Nyelvi Mérce (Nyelvhasználati igények a nyelvoktatásban és nyelvvizsgáztatásban) (főszerk.: Fekete Hajnal), Budapest, 2. évf. (2002. máj.- nov.) 1-2. sz. ITK, 42., 44. o.

103.          DRESCHER J. ATTILA: Meddig tanulható egy új nyelv? - avagy ismét a nyelvi szintekről. Nyelvi Mérce (Nyelvhasználati igények a nyelvoktatásban és nyelvvizsgáztatásban) (főszerk.: Fekete Hajnal), Budapest, 2. évf. (2002. máj.- nov.) 1-2. sz. ITK, 103. o.

104.          FEKETE ANDREA: Német Nyelvoktatás. Nyelvészet, módszertan, nemzetiségpolitika. (Deutschunterricht. Linguistik, Methodik, Nationalitatenpolitik) Kaposvár, 2003, 109. o.

105.          FEKETE ANDREA: Középiskolások hallásértésének mérése (német nyelv). Módszertani Közlemények, 43. évf. (2003) 1. sz. 10. o.

106.          SZENDE VIRÁG: Összehasonlító vizsgálatok kétnyelvűek körében, Modern Nyelvoktatás, Alkalmazott nyelvészeti szakfolyóirat, 9. évf. (2003. ápr.) 1. sz. 68. o.

107.          VERMES ALBERT PÉTER: Idegen nyelvi íráspedagógia és fordítás. Iskolakultúra, 13. évf. (2003) 10. sz. 59., 60. o.

108.          GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.

109.          BÍRÓ ANETT: A szókincs tesztelése. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 11. évf. (2003) 2. sz. 16., 18., 28. o.

110.          BENCÉNÉ FEKETE ANDREA: A hallásértés tanítása a középiskolai német nyelvoktatásban. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 11. évf. (2003) 2. sz. 33. o.

111.          SZENDE VIRÁG: Összehasonlító vizsgálatok kétnyelvűek körében. Modern Nyelvoktatás, 9. évf. (2003. ápr.) 1. sz. 68. o.

112.          KOVÁCS LÁSZLÓ: Miből is tanítsunk? Alkalmazott Nyelvtudomány, 3. évf. (2003) 2. sz. 110. o.

113.          F. PÉCHY GABRIELLA: Az idegennyelv-tanulás motivációjának vizsgálata felnőttek körében. In Golubeva Irina (szerk.): TEE Szemle (ISSN 1785-6213) 1. évf. (2004) 2. sz. Tanárok Európai Egyesülete, 28. o.

114.          VARGÁNÉ KISS KATALIN: Beszélt-nyelvi interakció a szaknyelvi órán. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 3-4. sz. 8., 9. o.

115.          SÁRVÁRI TÜNDE - GROSSMAN ERIKA: Servus in Österreich - országismeret gyerekeknek. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 3-4. sz. 11., 16. o.

116.          FENYŐNÉ PÉCHY GABRIELLA: Az idegennyelv-tanulás motivációjának vizsgálata felnőttek körében. TEE Szemle, 1. évf. (2004) 2. sz. 28. o.

117.          FENYŐNÉ PÉCHY GABRIELLA: Az idegennyelv-tanulás motivációjának vizsgálata felnőtt korú középiskolások körében. Emberi erőforrás-menedzsment, (2004) 6. sz. 106. o.

118.          MAKARA GYÖRGY: Zsákutcás többnyelvűség. 168óra - Közéleti Hetilap, (2004/28) (Online: http://www.168ora.hu/article.php?id=2262)

119.          Segédlet a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás 9. évfolyama idegen nyelvi tantervének kialakításához. Budapest, 2004. július 29. Oktatási Minisztérium (Online: http://www.om.hu/main.php?folderID=4&articleID=4121&ctag=articlelist&iid=1)

120.          BERÉNDI MÁRTA: Szókincs-elsajátítási stratégiák. Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (2004. szept.) 2-3. sz. 57., 60. o.

121.          HAVRIL ÁGNES: A szaknyelvi vizsgaközpontok kialakulása - rövid kitekintés a hallásértés vizsgálatára. In Ablonczyné Mihályka Lívia és Bakonyi István (szerk.):  Győri Nyelvi Mozaik II. Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem, 79.  o.

122.          CZIFRA ÉVA: Három hónap alatt középfokú! Hogyan tanuljunk nyelveket? Budapest, 2004, Szerzői Kiad., 207. o.

123.          SZLADEK EMESE: Az általános iskolai nyelvoktatás hatékony megvalósításához szükséges kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. In Cs. Jónás Erzsébet - Székely Gábor (szerk.): MANYE XIV. Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, Pécs-Nyíregyháza, 2005, 136. o.

124.          BERÉNDI MÁRTA: The experience of cooperative teaching. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 13. évf. (2005) 1. sz. 21. o.

125.          KOVÁCSNÉ VARGA ÉVA: A főiskolai módszertan és az iskolai gyakorlat - avagy mi lesz veled módszertanos? Pedagógusképzés, 32. évf. (2005 jan.) 3. sz. 52., 57. o.

126.          JÓNÁS FRIGYES: "Szóról szóra" a magyar mint idegen nyelvben. THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata), 1. évf. (2005) 1. sz. 68., 69., 72., 73., 75. o.

127.          BUDAI LÁSZLÓ: A jelentésfeltárás meghatározó szerepe az idegennyelv-oktatásban. Modern nyelvoktatás. 11. évf. (2005. szept.) 2-3. sz. 15., 22. o.

128.          JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: Az érzelmi intelligencia és az idegen nyelvi szaknyelvi kommunikáció kölcsönhatása. Modern nyelvoktatás. 11. évf. (2005. szept.) 2-3. sz.  59., 61., 62. o.

 

I/5. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest, 2002, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-285. o.

 

129.          PLÉH CSABA (szerk.): Név nélkül, annotáció a könyvről. Magyar Pszichológiai Szemle - Hungarian Journal of Psychology. A Magyar Pszichológiai Társaság Folyóirata, 57. köt. (2002) 4. sz. 646. o.

130.          NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ: A 2001-es angol írásbeli felvételi vizsga belső hitelesítése. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2. évf. (2002) 2. sz. 94., 104., 105. o.

131.          DÁVID GERGELY: Siker a nyelvvizsgán: csak szerencse kérdése? Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 10. évf. (2002) 3-4. sz. 46., 47. o.

132.          KURTÁN ZSUZSA: Szakmai nyelvhasználat, Budapest, 2003, Nemzeti Tankönyvkiadó, 251., 276. o.

133.          KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT: Training teachers to mark compositions. Novelty, vol. 10 (November 2003) no. 3. pp. 18., 19.

134.          KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT - KORMOS JUDIT: Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának  mérése szükségleteik alapján. Alkalmazott Nyelvtudomány, 3. évf. (2003) 2. sz. 56. o.

135.          TOMPOS ANIKÓ: A szövegkiegészítéses eljárások triviális validitása. In Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak szerkesztett gyűjteménye (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei) Dunaújváros, 2003. március 20-22. (Online: http://www.duf.hu/kf/nyelvikonf/2003/TA.htm)

136.          MOHÁCSI JÁNOS: A szófaj szerepe az idegen nyelvű vizsgaszöveg kiválasztásában. In Golubeva Irina (szerk.): TEE Szemle (ISSN 1785-6213) 1. évf. (2004) 2. sz. Tanárok Európai Egyesülete, 11. o.

137.          RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Szintező nyelvvizsgák EU-kompatibilitása. Egy gyakorlatban használható szintmegfeleltető módszer bemutatása. In Kukorelli Katalin (szerk.): VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei), Dunaújváros, 2004, 252. o.

138.          BUJDOSÓ IVÁN: A nyelvtudás szintjei, szerkezete. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke "A magyar nyelv - idegenként" c. tudományos konferenciájának előadásai, 2004.12.19. (http://www.geocities.com/bujdosoivan/ szintb.htm?200518)

139.          AKKREDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV. Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ. Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, 2004, 66. o. (online:  http://www.nyak.hu/nyat/doc/kezikonyv/01 Akkreditációs kézikönyv (2004 december 20).pdf)

140.          HAVRIL ÁGNES: How to Assess Listening Skill in the Language Examination in English for Specific Purposes. In Vargáné Kiss Katalin (szerk.): ESP in Higher Education (Angol szaknyelv a felsőoktatásban) Tudományos Füzetek, 7. köt. Győr, 2004. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, pp. 68., 70. o.

141.          HAVRIL ÁGNES: A szaknyelvi vizsgaközpontok kialakulása - rövid kitekintés a hallásértés vizsgálatára. In Ablonczyné Mihályka Lívia és Bakonyi István (szerk.):  Győri Nyelvi Mozaik II. Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem, 80., 85.  o.

142.          HELTAI PÁL - ÖTVÖSNÉ VADNAY, M.: Dear Sir, Could you evaluate this letter for purpose achieved? Novelty, 11. évf. (2004) 1. sz. 19-35. o.

 

II.                Könyvfejezet

 

II/3. BÁRDOS JENŐ: Szemléltetés angliai nyelviskolákban 1980-ban. (AV background and demonstration in British language schools). In NÉMETH A. - HEGEDŰS J. - HOFMANN L. (szerk.): Az ’idegennyelvi valóság’ szemléltetése.  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1985. 177-189. o.

 

143.          VARGA GYÖNGYI: A táblától a számítógépig. Hagyományos és modern vizuális, auditív és audio-vizuális segédeszközök használatának módozatai a középiskolai angol nyelvoktatásban. Módszertani ötlettár. Szolnok, 1990, Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 166. o.

144.          POÓR ZOLTÁN: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 111. o.

 

II/4. BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations in Hungary. A Survey on Levels, Requirements and Methods. OPI Bulletin, Budapest, 1986, National Institute of Education (OPI), pp. 50-90.

 

145.          MEDGYES PÉTER: Angol - A kommunikáció pótnyelve. Körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről. Magyar Pedagógia, 92. évf. (1992) 4. sz. 269., 282. o.

146.          WEST, RICHARD: School leaving examinations and university entrance examinations in Central and Eastern Europe. Testing Matters, vol. 2, Budapest, (1997) State Foreign Languages Examination Board, p. 13.

147.          TOMPOS ANIKÓ: LSP Proficiency Examinations: "Euro-conformity" and "Hungarianness". Győr, 1997, Széchenyi István College, http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/lin001101.html (pp.: http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A /lin001101/node4.html; http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/node7 .html)

 

II/5. BÁRDOS JENŐ: Idegennyelv-tanítás. Címszó: fogalma és története. Kulturális Kisenciklopédia, Budapest, 1986, Kossuth Kiadó, 232-234. o.

 

148.          GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola - európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

 

II/13. BÁRDOS JENŐ: 23 szócikk a nyelvpedagógiáról. Pedagógiai Lexikon. Budapest, 1997, Keraban, I. 86-87, 120, 121, 174-175, 176, 251,292, 577; II. 5, 72-73, 223-224, 249-250, 544-545, 628, 630, 630, 634; III. 51, 62, 152, 406, 427, 440.

 

149.          FEKETE ANDREA: Német Nyelvoktatás. Nyelvészet, módszertan, nemzetiségpolitika. (Deutschunterricht. Linguistik, Methodik, Nationalitatenpolitik) Kaposvár, 2003, 109. o.

 

II/16. Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés fejlődése. In CSAPÓ BENŐ - VIDÁKOVICH TIBOR (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 254-267. o.

 

150.          DÉVÉNY ÁGNES: Az idegen nyelvi tesztelés etikai problémái. Új Pedagógiai Szemle, 53. évf. (2003. júl.-aug.) 134., 145. o.

151.          AKKREDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV. Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ. Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, 2004, 66. o. (online:  http://www.nyak.hu/nyat/doc/kezikonyv/01 Akkreditációs kézikönyv (2004 december 20).pdf)

 

II/ 18. Bárdos Jenő: A kiejtés fontossága és pontossága. In KÁRPÁTI E. - SZŰCS T. (szerk.): Iskolakultúra-Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 139-152. o.

 

152.           SZALACSEK MARGIT: Kárpáti Eszter és Szűcs Tibor (szerk.) Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. 2002. 217 p. (Könyvszemle) Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (2004. szept.) 2-3. sz.118. o.

 

II/19. Bárdos Jenő: Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában. In KATONA A. - LÁDI L. - SZÉPLAKI GY. - KOVÁCS M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata - Tanárképzés és tudomány. A 2000. évi Országos Módszertani és Tudományos Konferencia előadásai (Budapest, ELTE: 2000. augusztus 31.-szeptember 01.) Budapest, 2002,  NTK, 38-48. o.

 

153.          KATONA A. - LÁDI L. - SZÉPLAKI GY. - SZOMBATINÉ KOVÁCS M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE  Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében (Budapest, 200. augusztus 31.-szeptember 1.). A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagaiból. Budapest, 2002, Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 13. o.

 

II/22. Bárdos Jenő: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. In BAKONYI ISTVÁN - NÁDAI JULIANNA (szerk.): A többnyelvű Európa. A XIII. MANYE Kongresszus előadásai. (2003. április 14-16.) Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem- Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék,  8-19. o.

 

154.          BUJDOSÓ IVÁN: Kongreso de MANYE en Győr. Informilo por Interlingvistoj (Updates for Interlinguists), ESPERANTIC Studies Foundation, (March 2003) no. 46. p. 12.

 

III.             Tudományos cikkek

 

III/4. BÁRDOS JENŐ: Vizsgamódszertan az Állami Nyelvvizsga Bizottság tagjai számára (Examination techniques for the members of the State Language Examination Board). Budapest, 1982. ELTE ITK, (önálló kiadvány) 1-17. o.

 

155.          SZENTIVÁNYI ÁGNES: A nyelvvizsga: a vizsgázó, a vizsgáztató, a vizsga. Budapest, 1990, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 217. o.

156.          SZENTIVÁNYI ÁGNES: Nyelvvizsga-tájékoztató. Budapest, 1991. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 79. o.

157.          FEKETE HAJNAL: Standardizálási és minőségbiztosítási eljárások a vizsgáztató képzésben. Testing Matters, vol. 2, Budapest, (1997) SFLEB, p. 27.

158.          KATONA LUCIA: Milyen nyelvtudást mér(j)ünk a nyelvvizsgán? Testing Matters, vol. 2, Budapest (1997) SFLEB, pp. 24., 27.

159.          HELTAI PÁL: Using translation for testing reading comprehension. In KISS GY. (szerk.): Kétnyelvűség a vizsgáztatásban. Az 1997. május 30-31-i jubilemumi konferencia előadásai. Budapest, 1997, ELTE ITK, 82-89. o.

 

III/7. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanítása a nyolcvanas években. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 2. sz. 105-118. o.

 

160.          FÜLÖP KÁROLY:  Szót érteni - nemcsak magyarul… Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 12. sz. 1237. o.

161.          ZERKOWITZ JUDIT: Tanítsunk nyelveket! Általános módszertan nyelvtanárok számára. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, 173. o.

162.          SZABLYÁR ANNA: A hazai némettanítás áttekintése. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 19. o.

163.          KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 60., 187. o.

164.          GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola - európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet,   9., 10. o.

 

III/8. BÁRDOS JENŐ: Nyelvek és elvek. Pedagógiai szemle, 34. évf. (1984) 3. sz.  471-476. o.

 

165.          MAJOR FERENCNÉ: Több figyelmet a szakközépiskolai idegen nyelvi oktatásnak. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 10. sz. 988. o.

166.          FÜLÖP KÁROLY:  Szót érteni - nemcsak magyarul… Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 12. sz. 1237. o.

167.          JÁN LÁSZLÓ: Az angol nyelv intenzív oktatásának lehetőségei a középiskolában. Veszprém, 1985, Magyar Pedagógiai Intézet, 137. o.

168.          MEDGYES PÉTER: Angol - A kommunikáció pótnyelve. Körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről. Magyar Pedagógia, 92. évf. (1992) 4. sz. 265., 282. o.

169.          SZABLYÁR ANNA: A hazai némettanítás áttekintése. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 35. o.

170.          CSIZÉR KATA - DÖRNYEI ZOLTÁN - NYILASI EMESE: Az általános iskolák nyelvtanulási attitűdjei és nyelvválasztása Magyarországon. Az orosztól az angolig? Magyar Pedagógia, 99. évf. (1999) 2. sz. 193., 203. o.

171.          KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 60., 61., 67., 187. o.

172.          CSIZÉR K. - DÖRNYEI Z. - NÉMETH N.: Az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos attitűdök változása az általános iskolások körében az 1990-es évek Magyarországán. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. dec.) 4. sz.  19., 29. o.

 

III/10. BÁRDOS JENŐ: A kreatív tanári személyiség. Pedagógiai Szemle 35. évf. (1985) 7-8. sz. 753-758. o.

173.          FÁBIÁN GYÖNGYI: A nyelvtanár személyiségének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 49. o.

174.          KLEIN ÁGNES: A "jó" nyelvtanár személyisége. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 55., 58., 63. o.

 

III/12. BÁRDOS JENŐ: Programtervezet az Állami Nyelvvizsga rendszerének továbbfejlesztésére. Budapest, 1987. ELTE ITK, (önálló kiadvány) 1-46. o.

 

175.          KATONA LUCIA: Milyen nyelvtudást mér(j)ünk a nyelvvizsgán? Testing Matters, vol. 2, Budapest (1997) SFLEB, pp. 24., 27.

 

III/15. BÁRDOS JENŐ: Egynyelvűség és többnyelvűség a nyelvvizsgák rendszerében. (Mono and multilingualism in the system of FL Examinations.) Folia Practico-Linguistica, 24. évf., IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest, 1994, BME, 344-354. o.

 

176.          TOMPOS ANIKÓ: LSP Proficiency Examinations: "Euro-conformity" and "Hungarianness". Győr, 1997, Széchenyi István College, http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/lin001101.html (pp.: http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A /lin001101/node2.html; http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/node7 .html)

 

III/21. BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi mérés és értékelés metamorfózisai. Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban 1967-1997, Budapest, 1997, ELTE ITK, 41-53. o. (ISBN 963-04-9492-2)

 

177.          SIMON O. - NAVRACSICS J.: Kiss György (szerk.) Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban. Az 1997. május 30-31-én megtartott konferencia előadásai. 1967-1997. (ITK, Budapest, 1997) Könyvszemle.  Modern Nyelvoktatás, 4. évf. (1998. szept.) 2-3. sz. 130. o.

 

III/22. BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. Magyar Pedagógia, 97. évf. (1997) 1. sz.  3-17. o.

 

178.          AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 13., 23. o.

179.          FÁBIÁN GYÖNGYI: A nyelvtanár viselkedésének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 33., 49. o.

180.          FÁBIÁN GYÖNGYI: A pedagógus és a magyarországi tantervi változások. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete Tanárképző Szövettsége, Budapest, (2002) 39., 40., 41. o.

 

III/23. BÁRDOS JENŐ - MEDGYES PÉTER.: A hároméves angol nyelvtanárképzés továbbfejlesztésének lehetőségei: 1994/96. Modern nyelvoktatás, 3. évf. (1997) 1-2. sz. 3-19. o.

 

181.          PETNEKI KATALIN - SZABLYÁR ANNA: És a német? A hároméves némettanár-képzés eredményei és kérdőjelei. Modern Nyelvoktatás, 3. évf. (1997. szept.) 3. sz. 15. o.

182.          SZÉPE GYÖRGY: A hároméves nyelvtanári program folytatása a IV. és V. évben. Modern Nyelvoktatás, 3. évf. (1997. dec.) 4. sz. 42. o.

183.          KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 170., 171., 179., 187. o.

184.          AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 14., 16., 23. o.

185.          PETNEKI KATALIN: Az idegen nyelv tanításának helyzete és fejlesztési feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 52. évf. (2002. júl.-aug.) 158. o.

186.          MAJOR ÉVA: A gyakorlatközpontú tanárképzés sikeresen működő modellje. Magyar Felsőoktatás (2003) 4. sz. 83., 86. o.

187.          FÓRIS ÁGOTA: Idegennyelv-tudással kapcsolatos vizsgálat a Dél-Dunántúl középiskoláiban. Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (2004. szept.) 2-3. sz. 32., 38. o.

188.          RÉVÉSZ JUDIT: Az ELTE Angol Tanárképző Központ tündöklése… Pedagógusképzés, 32. évf. (2005 jan.) 3. sz. 69., 71. o.

 

III/26. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának története mint alapozó tárgy a tanárképzésben. Modern Nyelvoktatás, 5. évf. (1999) 2-3. sz. 3-17. o.

 

189.          GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola - európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

190.          AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő - Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 17., 21., 23. o.

191.          MAJOR ÉVA: A gyakorlatközpontú tanárképzés sikeresen működő modellje. Magyar Felsőoktatás (2003) 4. sz. 83., 86. o.

 

III/28. BÁRDOS JENŐ: A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben. Iskolakultúra 2, 11. évf. (2001. február) 2. sz.  8-20. o.

 

192.          SZŰCS TIBOR: A nyelv nevelő szerepe. XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. szept.) 2-3. sz. 142. o.

193.          SZENDE VIRÁG: Neveléstudomány az ezredfordulón. Iskolakultúra, 11. évf. (2001) 2. sz. 5. o.

194.          KÁRPÁTI ESZTER - SZŰCS TIBOR (szerk.): Előszó, "A nyelv nevelő szerepe". Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 7. o.

195.          MAJOR ÉVA: A gyakorlatközpontú tanárképzés sikeresen működő modellje. Magyar Felsőoktatás (2003) 4. sz. 83., 86. o.

 

III/29. BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. Modern Nyelvoktatás, 8.  évf. (2002. április)  1. sz. 5-18. o.

 

196.          GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.

197.          DOBOS CSILLA: Szaknyelvek és szaknyelvoktatás. In Dobos Csilla (szerk.): Miskolci Nyelvi Mozaik. Alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai tanulmányok. Budapest, 2004, Eötvös József Könyvkiadó, 33., 43. o.

 

III/32. BÁRDOS JENŐ: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. Modern Nyelvoktatás, 9. évf. (2003. szeptember) 2-3. sz.  3-13. o.

 

198.          JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: Miért kelt megütközést, hogy a szakmai idegen nyelvi óra "szórakoztató"? Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 3-4. sz. 23., 28. o.

 

VII. Könyvszerkesztés, lektorálás

 

VII/6. ANNUS, G. - BÁRDOS JENŐ - LENGYEL ZSOLT (szerk.): II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 1992. Veszprém, 1994, VE Egyetemi Kiadó.

 

199.          KURTÁN ZSUZSA: A szaknyelvoktatás tervezése nemzetközi kontextusban. Iskolakultúra, 11. évf. (2001) 8. sz. 85. o.

 

VII/12. BÁRDOS JENŐ (sorozatszerkesztő): Nyelvpedagógia tankönyvsorozat I-V. Budapest, 2000-2005. Nemzeti Tankönyvkiadó. Megjelent kötetek: Bárdos, J.: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata, 2000., Poór, Z.: Nyelvpedagógiai technológia, 2001., Kurtán, Zs.: Idegen nyelvi tantervek, 2001., Bárdos, J.: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, 2002., Bárdos, J.: Élő nyelvtanítás-történet, 2005.

 

200.          PETNEKI KATALIN: Az idegennyelv-oktatás tantervelméleti háttere. Iskolakultúra, 11. évf. (2001. dec.) 12. sz. 130. o.

 

VII/14. BÁRDOS JENŐ (lekt.): Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-204. o.

 

201.          BÁRCZY KLÁRA: (Recenzió) Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 11. évf. (2003) 2. sz. 42. o.

 

VII/15. BÁRDOS JENŐ - GARACZI IMRE (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002,  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1-446. o.

 

202.          LŐRINCZ ILDIKÓ: (recenzió) Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. dec.) 4. sz. 81-84. o.